Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Tryck på ”delete” – nationalbiblioteket lagrar


Behövs nationalbiblioteken?
1 Bevarandet – en självklarhet?
2 En aktivare roll i samhället
3 Ett ändamålsenligt ansvarsområde
4 Tryck på ”delete” – nationalbiblioteket lagrar
tulosta Version för utskrift
Ibland händer det att jag får frågan om det verkligen behövs ett nationalbibliotek då den mesta informationen ändå går att få tag på via näten. Jag brukar då berätta, att visserligen har vi miljontals dokument lagrade digitalt i våra valv och rent kvantitativt överstiger nu nyaccession av digitala dokument de som kommer in i pappersform. Men, som sagts ovan, fortfarande får vi ca 1000 tryck per dag. Och så kommer situationen att förbli för lång tid framöver. Sedan brukar jag framhålla att även digitala dokument måste sparas och tas om hand för att kunna tillhandahållas i framtiden. De digitala dokumenten har ofta en kort livslängd och plötsligt är de väck från webben. Här kommer nationalbiblioteket in i bilden som en stark aktör. Starkare än någonsin tidigare nu när det är så lätt att trycka på ”delete”-knappen. De allra flesta som sprider information via nät och elektroniskt inser också att deras produkter måste ta vägen någonstans – lagras - för att överleva in i framtiden.

«  1  2  3  4
URN:NBN:fi-fe20031599