Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

Mistä ja miten artikkelit löytyvät?


Kirja tietoverkkojen maailmassa
1 Aluksi
2 Tarkoitettu kestämään aikaa
3 Näkökulmien rikkaus
4 Lukeminen ja tulostus
5 Mistä ja miten artikkelit löytyvät?
6 Käytettävyys
tulosta Tulostettava versio
Kirja ja sen sisältämä aineisto löytyvät tavallisten internetin hakupalvelujen avulla, mutta löytyvyyden parantamiseksi pääsy kirjaan on tarjolla myös tietokantojen Fennica, Linda, Helka ja Arto, kautta. Toivottavasti myös mahdollisimman moni muu kirjasto hankkii tämän elektronisen kirjan kokoelmiinsa luetteloimalla sen tietokantaansa. Pääsy yksittäisiin artikkeleihin on suoraan Arto-tietokannasta monien erilaisten hakutietojen, kuten tekijän, artikkelin nimen, asiasanan tai URN-tunnisteen avulla.

Verkkokirjan löytyvyyden ja säilyvyyden varmistamiseksi kirjalla on oma ISBN-tunniste. Kullekin artikkelille on lisäksi annettu omat elektronisen aineiston kansalliset URN-tunnisteet, sekä luettavalle että tulostettavalla versiolle omansa.

Kirjan ja artikkeleiden html-tiedostoihin on myös sisällytetty Dublin Core –metadatatiedot, joilla edelleen pyritään edesauttamaan aineiston löytyvyyttä internetin tietomassasta.


«  1  2  3  4  5  6  »
URN:NBN:fi-fe20031643