Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

Lukeminen ja tulostus


Kirja tietoverkkojen maailmassa
1 Aluksi
2 Tarkoitettu kestämään aikaa
3 Näkökulmien rikkaus
4 Lukeminen ja tulostus
5 Mistä ja miten artikkelit löytyvät?
6 Käytettävyys
tulosta Tulostettava versio
Verkkojulkaisun käyttö on helppoa eikä ohjeita juuri tarvita. Julkaisu muistuttaa rakenteeltaan painettua kirjaa. Käyttöliittymä on suunniteltu etenemään kannesta lukijalle tarkoitettuun kirjan esittelyyn, mistä voidaan jatkaa esipuheeseen, kirjoittajien esittelyihin tai vaikkapa jaloitella ”galleriassa” kirjan kuvituksen johdattelemana.

Kirjan artikkelit on koottu kuuden aihepiirin ympärille. Kutakin aihepiiriä varten tarjolla on erilainen virtuaalinen ”lukusoppi”, josta on kuitenkin helppo pääsy kaikkiin muihin tiloihin yhteisten valikkojen avulla.

Artikkelin lukeminen näytöltä tapahtuu etenemällä joko sisällysluettelon tai eteen/taaksepäin johtavien nuolten avulla. Artikkeli on jaettu lyhyehköihin alalukuihin, jotta eteneminen näyttö kerrallaan olisi vaivatonta ja miellyttävää.

Artikkelit voidaan tulostaa yksitellen kunkin sisällysluettelon viimeisen kohdan, ”tulostettava versio” avulla. Verkkokirja kokonaisuudessaan ei ole tulostettavissa yhdellä napin painalluksella.


«  1  2  3  4  5  6  »
URN:NBN:fi-fe20031643