Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» Uusmedia


Klaus Oesch
Onko Suomella lisäarvoa kansainväliseen sisältöbisnekseen?

Artikkelissa kerrotaan, kuinka tietoyhteiskuntakehitys, digitaalisuus ja internet ovat koko talouselämän ja yhteiskunnan läpikäyviä ilmiöitä. Tietointensiivisten tuotteiden ja palvelujen merkitys kasvaa. Lähivuosien kehitystrendeinä ovat tiedon digitalisoituminen ja sen jakelu verkossa, avoimien standardien kehitys sekä multimediasisältöjen nopea kasvu.

Reijo Savolainen
Internetistäkö kansalaisen tiedonhankinnan tärkein kanava?

Tietoverkkojen yleistyessä on tullut tarjolle uudentyyppisiä tiedonlähteitä, jotka kilpailevat ihmisten huomiosta. Internetin suosio näyttää kasvavan faktojen etsinnässä ja yksittäisiin ongelmiin liittyvän tiedon haussa. Jokapäiväisten tapahtumien seurannassa perinteiset lähteet, kuten sanomalehti ja televisio ovat yhä vahvoilla.

Majlis Bremer-Laamanen
Kirjallisen kulttuuriperinnön digitaalinen tulevaisuus

Onko kirjallisella kulttuuriperinnöllä käyttöä ja tulevaisuutta digitaalisena Suomessa? Miksi on tärkeää luoda digitaalinen tietopankki – korpus? Ja miten se saadaan aikaan? Tässä artikkelissa valotetaan digitaalisen kulttuuriperinnön potentiaalisia käyttäjiä, aineistojen tarjontaa ja digitoinnin yleisiä näkymiä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Juha Hakala
Internetin pitkät varjot

Uudessa vapaakappalelakiehdotuksessa esitetään, että vapaasti käytettävää verkkoaineistoa ei tarvitsisi luovuttaa, mutta kansalliskirjastolla olisi oikeus kerätä tämä aineisto verkosta ja asettaa se tarjolle muun vapaakappaleaineiston tavoin. Kansalliskirjastolla on vastuu julkaistun kulttuuriperinnön tallentamisesta, ja verkossa julkistettu aineisto on tätä kulttuuriperintöä siinä missä perinteisempikin materiaali.