Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» Kansalliskirjaston rooli


Ilkka Mäkinen
Kansalliskirjastoajatus Suomen kirjastolaitoksen historiassa

Suomessa kansalliskirjastoajatus on historiallisesti yhdistelmä kansallisuusaatetta ja teknistä tarkoituksenmukaisuutta. Me emme pääse koskaan siitä, että näemme kirjallisessa sivistyksessämme, oli se sitten painettua tai elektronista, todisteen omasta olemassaolostamme erillisenä, itsenäisenä, itseään toteuttavana kansallisena ja kulttuurisena yksikkönä.

Tomas Lidman
Behövs nationalbiblioteken?

Nationalbibliotek ses ofta som väldiga, omoderna och kostsamma kolosser, vars långsiktiga uppdrag att samla, spara och vårda kan uppfattas tråkiga och odramatiska. Vart behövs de i dagens samhälle, där det inte finns några eviga värden längre? Sveriges avgående riksbibliotekarie behandlar nationalbibliotekets möjligheter, med Kungliga Biblioteket som exepel.

Tiiu Valm
Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa

Viron kansalliskirjastolla on monta roolia parlamentin kirjastona, humanistis-yhteiskuntatieteellisenä kirjastona, kirjastoverkon tukiorganisaationa ja kulttuurikeskuksena. Artikkelissa kansalliskirjaston johtaja pohtii tulevaisuutta kymmenen vuotta maan uudelleen itsenäistymisen jälkeen ja EU jäsenyyden kynnyksellä.

Esko Häkli
Kansalliskirjasto elämäntehtävänä

Kirjoittaja on ollut Helsingin yliopiston kirjaston johdossa kaksikymmentäseitsemän vuotta ja arvioi kehitystä noina vuosina. Kirjaston toimiala ja asema ovat muuttuneet, kokoelmat ja niiden sisältöihin liittyvät tehtävät ovat säilyneet ja kirjastoverkolle tarjottavat palvelut ovat lisääntyneet. Suomesta on tullut yksi maailman johtavia maita kirjastoverkon yhteisten ratkaisujen kehittäjänä.