Pääministeri Kekkonen: Sen me tiedämme kaikki, että ed. Hiltunen on noudattanut valtiontaloutta käsitellessään hyvin suurta säästäväisyyttä, ja sen vuoksi ainakin minusta tuntui ihmeelliseltä, että hän nyt tässä asiassa avaisi tien avoimen käden valtiontalouden hoidolle. Mutta kun minä olen kuunnellut tätä keskustelua, minusta tuntuu, että tähänkin kannanmuutokseen on olemassa tietty syy, ja se johtuu siitä asemasta, mikä ed. Hiltusella nyt on. Hän ei ole hallituksen jäsen eikä valtiovarainministeri, jonka tehtävänä on valvoa, että valtion menot pysyvät kohtuullisessa rajassa. Hän on kansaneläkelaitoksen johtaja, ja näyttää siltä, niin kuin kansaneläkelaitos joutuisi - ellei tämä valtion osuus tule 50 %:ksi - sellaisen moraalisen painostuksen alaiseksi, että sen juuri täytyisi maksaa tämä 10 %. Ja ed. Hiltunen luonnollisesti, uskollisesti täyttäen kansaneläkelaitoksen johtajalle kuuluvat velvollisuudet, koettaa tässä tapauksessa puolustaa kansaneläkelaitoksen etua valtion etua vastaan. Minä en esitä tätä moitteena, vaan selvityksenä niille, jotka kenties ihmettelevät kansanedustaja Hiltusen kannanmuutosta.