VII Eri tiedotusvälineille annettuja haastatteluja

43. Tasavallan Presidentin lausunto Mainos-televisiolle 6.12.1978

Olette pyytänyt minulta lausuntoa ohjelmaanne "Suomi maailmassa". Annan sen suurella mielihyvällä. Mielihyväni taas johtuu siitä, että Suomen asema maailmassa on luotettavalla ja kestävällä pohjalla. Tähän on tietenkin lisättävä, että Suomessa on vikoja ja puutteita, mutta tämä sama sääntö pitää tätä nykyä paikkansa moneen meitä rikkaampaankin maahan. Aivan erikseen on tässä yhteydessä avoimesti sanottava, että Suomen työttömyysluvut ovat musertavia. Jos tähän lisätään usein esitetty toteamus, että nykyisetkin luvut osoittavat vielä kasvamisen oireita, niin pahin kansallinen epäkohta on tuotu esille.

Mutta kun lausuntoni koskee aihetta Suomi maailmassa, on meidän tarkasteltava Suomen ulkopoliittista asemaa.

Pienellä valtiolla on tässä pahassa maailmassa se haittapuoli, että sen on kyettävä nopeasti mukauttamaan omat olosuhteensa suuren maailman meistä riippumattomaan kehitykseen. Olen useassa eri yhteydessä valittanut sitä, että Suomi on niin pieni kansainvälisen kaupan yksikkö, ettei se voi tehdä muuta kuin seurailla niitä valtavirtauksia, jotka antavat leiman kansainväliselle yhteistyölle. Tässä yhteistyössä on Suomi kyennyt menestyksellä käyttämään niitä tekijöitä, joihin maamme kehitys on itsenäisyytemme aikana rakentunut. Jos me esimerkiksi palautamme mieliin miten huutavassa hädässä Suomi eli 1930-luvun lamakauden, voimme saada havainnollisen kuvan siitä verrattomasta noususta, joka on tapahtunut vajaan puolen vuosisadan aikana.

Kun seuraa levottomia maaillmantapahtumia, voidaan mitä suurimmalla ilolla todeta, että Suomi on saavuttanut kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetun aseman, joka takaa turvallisuutemme ja itsenäisyytemme sekä suo mahdollisuuden hyödylliseen yhteistyöhön muiden valtioiden kanssa. Tämän aseman on meille luonut yli 30 vuoden ajan johdonmukaisesti noudattamamme ulkopolitiikka. Sen perusteella toteamme, että Suomen ulkopolitiikka on parasta rauhanpolitiikkaa.

Kun kysytään, voimmeko täyttää meihin asetetut toiveet ja vaatimukset ulkopolitiikkamme suhteen, vastaamme, että sen me voimme tehdä. Tässä yhteydessä haluan erikoisesti viitata Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssiin. Suomi teki ratkaisevan työn ETYK:n koollekutsumiseksi ja sillä oli myös suuri vastuu konferenssin onnistumisesta. ETYK:n tuloksena syntyneellä päätösasiakirjalla on pysyväinen sija kansainvälisessä elämässä. Sitä, että ETYK:n myönteiseksi koettua ilmapiiriä kuvataan edelleen Helsingin hengeksi, voidaan pitää merkittävänä tunnustuksena maamme ulkopolitiikalle. Tässä hengessä me olemme myös valmiita jatkamaan ponnistelujamme täällä omalla maaperällämme runsaat kuusi vuotta sitten aloitetun yleiseurooppalaisen yhteistoiminnan vauhdittamiseksi.

Toivotan kaikille kansalaisille hyvää itsenäisyyspäivää. Itsenäisyyspäivä merkitsee kaikille suomalaisille rohkaisevaa juhlahetkeä, jolloin huomio on kohdistettava niille arvoille, jotka tukevat kansallisen yhtenäisyyden merkitystä.