Pääministeri Kekkonen: Näitä molempia asioita, sekä purkulakia että lisämaalakia, on eduskunnassa käsitelty jo kaksi kertaa. Eduskunnan jäsenet tuntevat nämä kysymykset erinomaisen hyvin, ja sen vuoksi on toivottavaa, että eduskunta kiireellisesti käsittelee nämä kysymykset. Hallitus pitää, niin kuin herra maatalousministeri äsken lausui, välttämättömänä näitten lakiesitysten hyväksymistä, ja minä saankin hallituksen puolesta ilmoittaa, että hallitus tekee molempien lakiesitysten hyväksymisestä luottamuskysymyksen sellaisessa muodossa, että hyväksytyt lakiesitykset vastaavat lakiesitysten tarkoitusta.