Kuka vielä rohkenee sanoa, ettei painettu sana saa ihmeitä aikaan.

Kuka vielä rohkenee väittää, ettei Suomen suomalainen kansa, monesti hitaaksi ja omille elinkysymyksilleenkin välinpitämättömäksi mainittu, ymmärtäisi oikean asian arvoa ja kantaisi sen mukaista hedelmää.

Viime syksynä julkaistiin eräissä taatusti suomalaismielisissä lehdissä kehoitus suomalaiselle kansalle:  s u o m a l a i s t e n  r a h a t  s u o m a l a i s i i n  p a n k k i l a i t o k s i i n. Parku, jonka ruotsikot, heistä taloudellisesti riippuvat suomalaiset ja aatteelliset puolsuomalaiset nostivat, oli kuvaamaton. Tuo julistus leimattiin epäisänmaalliseksi, sen esittämän ajatuksen toteuttaminen tietäisi kotimaisen teollisuuden tuhoa j.n.e. Mutta suomenmielisissä lehdissä tehtiin innokasta propagandaa talletusvarojen siirtämiseksi suomalaisiin pankkeihin.

Tulokset ovat olleet ilahduttavia. Talletuspankkien tilastot ovat useiden kuukausien aikana osoittaneet, että suomalaisten pankkien talletusvarat ovat lisääntyneet huomattavasti enemmän kuin ruotsalaisten pankkien. Esim. viime huhtikuun lopulla talletuspankkien tila osoitti, että suomalaisten pankkien talletuksien summa oli 2467 miljoonaa   j a   k u n   s u o m a l a i s t e n   p a n k k i e n   t a l l e t u k s e t   l i s ä ä n t y i v ä t   h u h t i k u u n   a i k a n a   4 7 , 7   m i l j o o n a l l a   m a r k a l l a ,   l i s ä ä n t y i v ä t   r u o t s a l a i s t e n   p a n k k i e n   t a l l e t u k s e t   s a m a n a   a i k a n a   v a i n   v a i v a i s e l l a   4 , 4   m i l j o o n a l l a. Esimerkiksi Yhdyspankki, jonka osakkeista muuten kuuluu olevan yli kolmasosa suomalaisten käsissä sai talletuksiaan lisääntymään 5,3 miljoonalla, mutta ruotsalaisesta Turunmaan Pankista sensijaan talletukset vähenivät lähes 4 miljoonalla. Kansallispankki nosti talletuksiaan lähes neljällätoista miljoonalla, mutta suomalaiset keskisuuret pankit saivat talletuksiaan kohoamaan suhteellisesti eniten, esim. Maatalouspankki yli 7 miljoonalla, siis enemmällä kuin ylivoimaisesti sitä suurempi Yhdyspankki.

Suomalaisuus on merkittävä voima, kun se saadaan hereille ja oikealla tavalla liikkeelle. Suomalaisten osoittama kiitettävä toimeliaisuus rahojen hakemisessa pois ruotsalaisista pankeista ja kiikuttamisessa suomalaisiin rahalaitoksiin, on ilolla merkillepantava. Mutta ei vain merkillepantava. Suomalaisten tallettajain alttius velvoittaa meitä jatkuvasti toimimaan tällä työsaralla. Ruotsalaisissa rahalaitoksissa on vielä puolen kolmattatuhatta miljoonaa markkaa talletuksia. Niistä on suurin osa imetty suomalaisilta seuduilta suomalaisilta tallettajilta. Suomalaisten tallettajain rahat on saatava suomalaisiin pankkeihin suomalaisten yrittäjien hyväksi. Työtä on jatkettava ja vasta sitten kun ruotsalaisten pankkien talletukset ovat neljännessä osassa suomalaisten talletuksia, joka määrä vastannee voimassaolevia varallisuussuhteita, vasta sitten on ruotsalaisille pankeille annettava hengähtämisaikaa.

On muuten merkillepantava seikka, että tämä talletusten siirtämiskehoitus näyttäytyy näin suuremmoisesti tuloksellisesti. Se johtuu arvatenkin ensisijassa siitä, että maan pikkuvarakkaat ainekset ovat kautta maan siirtäneet talletuksiaan suomalaisiin pankkeihin. Vähäväkisten suomalaisuus on aina ollut ja näyttää olevan toimintaan valmiimpaa kuin suurkapitalistien. Kapitaali on kansainvälistä, sanotaan. Mutta kovalla työllä ansaittu parinkymmenentuhannen säästö ei suhteita sotke, sen omistaja pysyy talletuksistaan huolimatta suomalaisena ja käyttää suomalaista rahalaitosta.