XXV Eri tiedotusvälineille myönnettyjä haastatteluja

189. Otteita Tasavallan Presidentin haastattelusta Suomen Sosialidemokraatissa 21.3.1974

Millaisia mahdollisuuksia suomalaisilla on pitää puolensa ylikansallisia jättiyrityksiä vastaan?

Näin miten paljon aikanaan Nesteen perustaminen herätti vastustusta. Haluan antaa vilpittömän tunnustuksen sosialidemokraateille ja mm. Penna Tervolle, joka oli silloin hallituksessa. Hän ajoi erittäin päättäväisesti Nesteen perustamista.

Nyt olemme kiitollisia, että tämä tuli tehdyksi. Skandinavian maat, joilla ei ole vastaavaa valtion johtamaa öljynjalostustoimintaa, ovat meitä heikommassa asemassa.

Nämä ylikansalliset tai monikansalliset yhtiöt muodostavat tietyn vaaran Suomenkin talouselämälle. Tällä kertaa se on enemmänkin vielä kaukana taivaanrannalla juuri sen vuoksi, että ylikansalliset yhtiöt eivät ole sanottavasti päässeet Suomeen pesiytymään.

Mutta minä tiedän, että valtioneuvostossa on jo harkittu vastatoimenpiteitä tällaisten ylikansallisten yhtiöiden maihinnousun varalta. Siinä tulee olemaan hyvin monia probleemoja.

Tietysti tuollaiset hyvin suurilla pääomilla varustetut yhtiöt voivat tulla suorastaan vaarallisiksi pienen maan kansalliselle talouspolitiikalle.

Miten määrittelette Suomen puolueettomuuden sen kaltaisissa kysymyksissä kuin oli DDR:n ja Vietnamin tunnustaminen?

Se on sillä tavalla, kun maailmassa on jännitystä, niin silloin on Suomen oman etunsa kannalta oltava varovainen kannanotoissaan. Meillähän on YYA-sopimus, jonka mukaan pyrimme pysymään suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella ja johon meidän puolueettomuuspolitiikkamme perustuu.

Kansainvälisen jännityksen aikana meiltä edellytetään hyvin suurta harkintaa tämäntapaisissa kysymyksissä kuin oli Vietnam ja DDR. Lievenemistendenssin aikana voimme ottaa paljon aktiivisemman asenteen.

Mitä nyt DDR:n tunnustamiseen tulee, niin Suomi oli ensimmäinen ei-sosialistinen Euroopan maa, joka tunnusti DDR:n. Jouduin monta kertaa sanomaan, kun tunnustamista minulta kysyttiin, että me tunnustamme sen ensimmäisenä näiden maiden joukosta, mihin meidät yleensä sijoitetaan.

Emmekä me Vietnamin kysymyksessä kovin paljon myöhästelleet.

Milloin Suomen on aika tunnustaa Guinea-Bissau?

Tuo Guinea-Bissau asia on parastaikaa ulkoasiainministeriössä valmisteltavana. Minä en pysty sanomaan, milloin tämä asia on kypsä ratkaistavaksi.

Chilestä saapuu maahamme tietoja kidutuksista ja murhista ja koko lainkäytön alistamisesta mielivallan käyttöön. Miten maailman demokraattisten maiden tulisi toimia tällaisten hallitusten suhteen?

Meidän täytyisi esittää selvä tuomio sellaisille väkivallantoimenpiteille, jotka nyt antavat leimansa Chilen sotilasjuntan hallintotavalle. Sen lisäksi meidän täytyisi suhtautua hyvin pidättyväisesti kaikkiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät yhteistoimintaa tällaisten maiden ja hallitusten kanssa.