Ed. Kekkonen: Asia, josta nyt puhutaan, on ollut eduskuntatyön rationalisoimiskomitean käsiteltävänä ja siellä oltiin yksimielisiä siitä, että silloin, kun komitean mietintö annetaan, siihen tulee sisältymään myöskin ehdotus siitä, että valtiopäiväjärjestyksen 37 §:ää muutetaan siihen tapaan, kuin mitä nyt esillä oleva aloite edellyttää. Minun nähdäkseni se seikka ei estä tämän asian käsittelyä; päinvastoin minä voin vakuuttaa, että komitean ehdotus tulee olemaan samantapainen, kuin nyt käsillä oleva ehdotus on.

Ed. Hetemäelle täytyy sanoa, että jos hän haluaa tämän asian vaalitaistelun kohteeksi, niin silloin on syytä kyllä estää tämän asian kiireellisyys ja siirtää asian ratkaisu tulevien vaalien jälkeen, mutta minä luulen, että ed. Hetemäellä ja ed. Annalalla on parempiakin asioita vaalitaistelun kohteeksi, kuin tämä. Tämä on hyvin huono asia.