Toiminnanjohtaja Teuvo Lagerstedt         30/5 1973

Seinäjoki

  Olen saanut Teidän toukokuun 22. päivälle päivätyn kirjeenne ja kiitän siinä esittämistänne näkökohdista.

  Ensiksikin haluaisin omasta puolestani suositella Paasikivi-Seuran perustamista Etelä-Pohjanmaalle, josta kirjeessänne mainitsitte. On tietenkin mahdollista, että voisin olla, jos ajankohta minulle sopii, saapuvilla seuran perustamistilaisuudessa tai sen jossakin kokouksessa, mutta siihenhän voimme aikanaan palata.

  Mielenkiintoiselta näyttävät ne ehdotukset, joita olette tehnyt Etelä-Pohjanmaan talouselämän vahvistamiseksi. On aivan selvää, että nyt juuri tarvitaan uusia ajatuksia, joiden välttämättä ei tarvitse olla vaatimattomia. En osaa sanoa, miten tällainen erinomaisen suuriarvoinen ratkaisu kuin öljyn siirtäminen Pohjanlahden yli Ruotsiin ja Norjaan voi olla käytännössä mahdollista, mutta asia on sen arvoinen, että Teidän kannattaa sitä huolellisesti tutkia.

  Kun olen käynyt Kemissä ja Oulussa, olen joutunut siellä keskustelemaan myöskin mahdollisuuksista aikaansaada jonkinlainen rautateollisuuden keskusalue. Hyvin nimittäin voi ajatella, että jo tähän saakka löydetyt luonnonrikkaudet ja mahdollisesti myöhemmin löydettävät esiintymät luovat tyydyttävän pohjan varsin monipuoliselle rauta- ja terästeollisuudelle.

  Sitten tulen tähän Merenkurkun maayhteyden rakentamiseen Suomen ja Ruotsin välillä. Kuten varmaan tiedätte, olen todella ollut sitä mieltä, että tähän yritykseen ei pitäisi ryhtyä ja käsitykseni on perustunut pelkoon, että vaikka kuinka huolellisesti maayhteys rakennettaisiin Merenkurkun yli, se tulisi kuitenkin haitallisesti vaikuttamaan tämän tien pohjoispuolelle jäävään osaan Pohjanlahtea. Kirjeessänne mainitsitte, että tämä maayhteys voitaisiin tehdä myöskin kallioon louhitun tien avulla. Tähän en osaa mitään sanoa, mutta kun olin Vaasassa Vaasa-Umeå laivayhtiön 25-vuotisjuhlassa, niin siellä vuorineuvos Nurmela merenkulun kannalta asioita tarkastellen piti mahdottomana Merenkurkun yli rakennettavaa maayhteyttä. En osaa tähän asiaan sen enempää sanoa.

  Toivon Teille menestystä tarmokkaissa pyrkimyksissänne Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitonjohtajana maakuntanne talouselämän hyväksi tehtävän työn edistymiseksi.