Professor Nils Meinander           12.11.1958

B.B.

I Ditt brev medger Du att den nämnda underrättelsen om Dina yttranden beträffande mig var riktig. Det hade också varit onödigt att förneka, jag har sedermera fått bekräftelse på det från många håll. Att kolportera ut en sådan total lögn hade jag trott att lämpade sig t ex för någon Sosialistinen Aikakauslehti, men inte för professor Meinander.

Kom Du förresten att tänka på, huru oblygt fräck och djupt sårande den här satsen i Ditt brev var: "Jag skulle vara lycklig om jag kunde tro, att Du inte har något som helst att skaffa med de nämnda strävandena"? Ett fåfängt hopp, ty Du är ju en makalös stilist.

Med sorg i sinnet nödgas jag tänka, att många av dem som jag fått tillfälle att stöda och som jag inte tänkt annat än gott om, har format en kedja till att förkväva min tro på människan med. Länkar i den är Tuomioja, Aura m fl. Nu Meinander. Sådan är världen! Jag hoppas att Du inte skall behöva uppleva detsamma.