Ed. Kekkonen: Sen jälkeen kuin suurelle valiokunnalle oli muutamissa varsin perusteellisissa lausunnoissa tehty selkoa tämän lakiesityksen sisällöstä, niin suuri valiokunta varsin suurella äänten enemmistöllä hyväksyi esityksen sellaisena kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä. Jos nyt lakiehdotus todellakin hyväksytään sellaisessa muodossa, että sanokaamme kaksi sodan hävittämää naapurinkuntaa, joiden olosuhteet ovat aivan samat, joutuvat lainsäätäjän taholta täysin erilaisen kohtelun alaisiksi, niin silloin on ymmärrettävää, että näissä kunnissa loppuu usko lainsäätäjän hyvään tahtoon. Sen vuoksi olisi ollut toivottavaa, että suuren valiokunnan hyvin perusteltu ehdotus olisi täällä yksimielisesti hyväksytty. Lienee syytä mainita, että kun asia oli maalaisliiton ryhmän kokouksessa käsiteltävänä, saapuvilla ollut valtioneuvoston jäsen, joka on tämän lakiesityksen allekirjoittanut, ilmoitti, ettei hänellä ole mitään niitä muutoksia vastaan, jotka sittemmin suuri valiokunta teki.

Ed. Kekkonen: Tämä välilause, jota ed. Paasonen tarkoittaa, kuului "mikäli kunnilla ei ole siihen mahdollisuutta". Jo yksin muodollisista syistä tällainen välilause on lakitekstissä tarpeeton sen vuoksi, että kunnilla on aina mahdollisuus, koska se voi ja sen tulee nostaa veroäyrin hintaa, niin että sille "tarjoutuu mahdollisuus".