Viime aikoina ovat tapahtumat seuranneet toisiaan sellaista hiidenlaukkaa, että se on laskettava varojen puolelle siinä tilinteossa, jossa kansamme hitaus ja jurous löyttään velkojen puolella. Lapuan liike on saanut kannatusta ympäri maan ja se on herättänyt isänmaallisesti ajattelevan kansan taisteluun maan itsenäisyyden turvaamiseksi, taisteluun, jonka lopputulos ilmeisesti ja välttämättömästi on kaiken kommunistien julkisen toiminnan ehkäiseminen. Sehän ei luonnollisestikaan vielä merkitse kommunismin kukistamista, sillä täällä jo toistakymmentä vuotta "maan alla" toiminut Suomen Kommunistinen Puolue ei ole sillä nujerrettu, mutta on hyvin luultavaa, että kommunistien julkisen rienauksen kieltäminen ja jyrkkä ehkäiseminen on omiaan avaamaan tuhansien pieneläjien silmät varsinkin maaseudulla, jossa monet torpparit ja pientilalliset ovat äänestäneet kommunisteja, koska niiden vaalitunnuksena on komeillut pienviljelijäin ja työväen etujen ajaminen. Valtiolla on oikeus suojella olemassaoloaan ja kansallista itsenäisyyttä yhtä hyvin ulkolaista vihollista kuin sille rahasta ruumiinsa ja sielunsa myynyttä kotimaista tuholaista vastaan, mutta valtiolla on myös velvollisuus valistaa ja opastaa niitä tuhansia tietämättömiä, joista maanpetoksellinen kommunistiliike on saanut kannattajajoukkonsa. Yksi valistuskeino on kaiken valtakunnalle vihamielisen, qvasilaillisiin muotoihin pukeutuneen toiminnan ehkäiseminen; se panee jokaisen tähänastisen äänestäjän visusti harkitsemaan, eikö hän ole istunut väärässä kelkassa kommunisteja kannattaessaan.

Mutta julkisen kommunistisen toiminnan lopettamisella on tällainen kasvattava ja valistava vaikutus vain siinä tapauksessa, että lainsäädännössä ei ryhdytä toimenpiteisiin, joista henkii vihamielinen mieliala maan työväenluokkaa ja pieneläjiä vastaan yleensä. On tyydyttävä nujertamaan julkinen kommunistinen toiminta, ja tämän teon takana seisoo silloin koko maan porvarillinen kansanaines, ja todennäköisesti myöskin sosialidemokraattimme, joiden oma etu vaatii ja on tähänkin asti vaatinut luuta kurkkuun kommunistiselle kiihoitukselle, joskin he sieluista taistellen eivät tätä ole rohjenneet kuin yksityisesti tunnustaa.

Ruotsalaisillemme (1) kommunisminvastainen kansanliike on ollut pähkinöistä pahin. Tosiasiahan on ja tosiasiaksi jää, että ruotsalaisten välisellä tai välittömällä avulla kommunismi on aivan viime vuosina julkisessa elämässämme saanut näkyvän ja nähdyn aseman, siitä huolimatta, että tuo Venäjältä johdettu liike on nykyään sisäiseltä voimaltaan heikompi ja rikkinäisempi kuin ehkä koskaan ennen. Julkein esimerkki kommunistien asemasta valtion elimissä oli Mauritz Rosenbergin valitseminen Suomen Pankin valtuuskuntaan, mikä ei olisi tapahtunut ilman ruotsalaisten apua, jota Furuhjelm nimittää kainosti "vaaliteknilliseksi seikaksi". Kun ruotsalaisten osuus juuri siihen silmin nähtävään kommunistien riekkumiseen on ollut näin määräävä, olisi Lapuan liikkeellä ollut täysi syy muodostaa kommunisminvastaisesta liikkeestä puhtaasti suomalainen liike, joka olisi jättänyt ruotsalaiset syrjään ja antanut heidän keskenään selvitellä välinsä. On totta kyllä, että kommunistien poistaminen eduskunnasta todennäköisesti rikkoo ruotsalais-kommunistissosialistisen linjan ylivallan ja näinollen Lapuan liikkeestä tällaisenaankin koituu suomalaisuudelle etua, *jos* olosuhteita käytetään hyväksi.

Saatetaan hyvin lausua, että kun isänmaata uhkaa vaara, silloin on hajoittavien riitojen, m.m. kieliriitojen, lakattava. Me kyllä tiedämme ja muistamme, että tuon opin varjolla on suomalaisen kansan asema tässä maassa jo kerran ennen saatettu sellaiseksi, että siihen on myöhemmin syystä oltu tyytymättömiä. Vapaussodan jälkivuosina oli ruotsalais-suomalainen rintama luomassa maalle kielilainsäädännön, ja me nuoret olemme m.m. lukemattomissa juhlapuheissamme antaneet ankaran arvostelun suomalaisten peräänantavaisuudesta noina vuosina, jolloin yhteisen hyvän nimessä sallittiin ruotsalaisten tehdä kielilait lähes mieleisikseen. Meidän on syytä varoa samallaista tapausta näinä aikoina, jolloin maamme asema hyvin kestää ruotsalaisten oikuttelun. Meidän nuorten on avoimin silmin pysyttävä johdonmukaisesti suomalaisella kannalla, olipa tilanne miten mutkalliselta näyttävä tahansa. Ruotsalaisten taipuisa politiikka, joka veljeilee kommunistien kanssa, silloin kun siitä on heidän kielellisille etuoikeuksilleen turvaa, se voi suomalaisuuden kannalta olla vaarallinen, eikä meillä ole varaa tuijottaa silmät sokeina yksin kommunismin nujertamiseen. Meillä on tähänastisesta todisteita siitä, että danaiolaisia on pelättävä, vaikka he toisivat lahjoja. Ja siksi meidän on pidettävä silmämme auki.

*

J.K. Aikomuksemme oli tämä juttu omistaa innostavalle Torniojokilaakson maakuntajuhlalle Kolarissa ja Kolarin oikealle aakooässäläiselle papille, jonka toimesta jokaisen Kolarin talon ja töllin pihalla tai katolla juhlien aikana liehui Suomen lippu, mutta ilahduttava isänmaallinen liike kommunismia vastaan riisti ajatukset ja kynän puoleensa.

Lautamies

[alaviite:]

(1) s.o. ruotsinmielisillemme.