Puheenjohtaja Emil Skog             19/6 1963

Täällä

Hyvä Veli,

  Kun Paasio on valittu sos.dem. puolueen puheenjohtajaksi ja hän on lausunut ensimmäisenä tehtävänään olevan sos.dem. työväenliikkeen yhdistämisen, katson olevan paikallaan kertoa, että olen lähettänyt hänelle kirjeen ja onniteltuani häntä toivottanut hänelle menestystä yhdistämistyössä.

  Kun tiedän, että Sinulla on positiivinen suhtautuminen sos.dem. työväenliikkeen yhdistämiseen, toivotan myös Sinulle menestystä tässä työssä. Jos siinä onnistutte, on sillä historiallinen arvo koko maalle.