Puhemies Kekkonen: Kunnioitettava Herra Tasavallan Presidentti!

Monet vaativat ja suuritöiset tehtävät odottavat niitä valtiopäiviä, jotka Te, Herra Tasavallan Presidentti, olette juuri julistanut avatuiksi. Esittämänne maininnat tärkeistä lakiesityksistä, jotka jo ovat eduskunnan käsiteltävinä tai joiden odotetaan pian tulevan eduskunnalle annettaviksi, osoittavat täysin selvästi, että meiltä vaaditaan paljon tunnollista ja uutteraa työtä, jotta voisimme täyttää kansakunnan meille uskoman vastuunalaisen tehtävän.

Eduskunta varmaan mielihyvin yhtyy siihen käsitykseen, jonka Te, Herra Presidentti, puheessanne esititte, että kun silmällä pidetään kansan kokonaisuuden vaatimuksia ja yksimielisyyttä maan ja kansan peruskysymyksissä, myös eri mieliä herättävät asiat voidaan saattaa tyydyttävään ratkaisuun. Tähän pitäisi nyt olla sitäkin parempi mahdollisuus, kun äsken suoritettujen vaalien aikana on tarjoutunut tilaisuus kuluttaa siitä kiihkomielen kuonaa, joka on sovinnollisen yhteistyön teillä, ja myös siten luotu edellytyksiä joko laajemmalle poliittiselle yhteistyölle, joka ajan vakavuutta korostavien kehitysilmiöiden vuoksi olisi toivottavaa, tai ainakin luotu lähtökohdat korrektissa muodossa suoritettavalle aatteiden ja erilaisten etunäkökohtien väliselle kilpailulle.

Tyydytyksellä panee eduskunta merkille Teidän, Herra Presidentti, esittämänne uudistetun vakuutuksen, että meidän vakaa tahtomme on ylläpitää hyviä naapurisuhteita itäiseen naapuriimme Neuvostoliittoon. Meidän on lähdettävä siitä, että valtiolliseen itsemääräämisoikeuteen perustuva työmme kansallisen vapautemme puolesta ei suinkaan edellytä vastakohtaisuusasennetta naapurimaihimme. Nimenomaan suhteissamme Neuvostoliittoon on meidän maailmanpoliittisen tilanteen vaihteluista riippumatta rehellisesti pidettävä kiinni siitä Teidän, Herra Presidentti, usein esittämästänne käsityksestä, että luottamuksellinen naapuruussuhde Neuvostoliiton kanssa on meidän valtiollisen toimintamme ensimmäinen ohje. Tämä seikka on maamme jatkuvalle menestymiselle niin tärkeä, että on ollut tähdellistä tässäkin tilaisuudessa korostaa, kuinka ainoastaan molemminpuolisesti tunnettu luottamus säilyttää Suomen ja Neuvostoliiton välisen politiikan kestävällä pohjalla.

Syvästi vakuuttuneina vastuustaan sellaisen politiikan toteuttamiseksi, joka turvaa maallemme vapauden, rauhan ja kansanvallan, aloittavat Suomen kansan edustajat työnsä tämän vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä. Minulla on kunnia esittää Teille, Herra Tasavallan Presidentti, eduskunnan tervehdys.