Kirje T. K:lle 20.8.1955

Emäntä T. K.

Jormua

Rajala.

Ymmärrän hyvin ne vaikeudet, joita maaseudun pienviljelijäväestöllä on lastensa kouluttamisessa ja joista omalta kohdaltanne kerroitte minulle lähettämässänne kirjeessä. Valitettavasti ei tilanne yhteiskunnassamme ole vielä läheskään sellainen, että jokainen lahjakas ja opinhaluinen nuori voisi asuinpaikastaan ja vanhempiensa varallisuudesta riippumatta päästä opintielle. Jotta poikanne voisi aloittaa koulunkäyntinsä, rohkenen lähettää Teille 30.000 markkaa henkilökohtaisena avustuksenani. Tämän mukana lähetän 15.000 mk ja kun myöhemmin minulle ilmoitetaan, miten poikanne on menestynyt, lähetän syksyllä toiset 15.000 mk. Uskon, että Teidän vaikeissa olosuhteissa tekemänne päätös poikanne kouluttamiseksi on oikeaan osunut ja että yrityksenne tulee onnistumaan.

Parhain terveisin

Urho Kekkonen