SISÄLLYSLUETTELO:

sivu

KUNNALLINEN VAALIOIKEUS 5  

I Yleiset ellytykset 6

1.Kunnan jäsenyys 6

2. Luonnollinen henkilö 9

3. Ennen vaalivuoden alkua täytetty 21 vuoden ikä 9

4. Henkikirjoitus 10

II Menetysperusteet 11

1. Suomen kansalaisoikeus 11

2. Holhouksenalaisuus 11

3. Kansalaisluottamuksen puute 13

4. Vaalivapauden häirintä 15

III Ääniokeuden toteaminen 16

KUNNALLINEN VAALIKELPOISUUS 17

I Yleiset edellytykset 17

Vaalikelpoisuuden menettäminen toimikauden kuluessa 19  

KUNNALLISLAKI 20

KUNNALLISVAALlLAKI 31

1. Iuku Vaaliaika. Sänestysalueet ja vaaliviranomaiset 32

2. Iuku. Vaaliluettelo 41

3. Iuku. Valitsijayhdistykset ja vaaliliitot 64

Asiamiehen hakemus 76

4. Iuku. Keskuslautakunnan valmistavat toimenpiteet

vaalia varten 86

Vaali asiakirjojen jättäminen 89

Valitsijayhdistysten hakemusten tarkastaminen 92

Oikaisuoikeus 98

5. Iuku. Vaalitoimitus 123

6. Iuku. Äänten laskeminen ja vaalin tulosten vahvistaminen 141

Vaalin tulosten määrääminen 151

Ehdokaslistojen yhdistelmä 158

7. Iuku. Vaalista valittaminen 158

8. Iuku. Erityisiä säännöksiä 167

ASIAIKIRJAMALLEJA 170

Vaaliluettelon ote 170

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 172

Julkilausuma vaaliliiton perustamisesta 173

Valitsijayhdistyksen asiamiehen hakemus 173

Pöytäkirja vaalitoimituksen suorittamisesta 174

Sisäasiainministeriön ohjeet 179

ASIAHAKEMISTO 181

SISÄLLYSLUETTELO 187