Alakerta.

Sisälläpito: kunnallisvaalit; Ananiiakselle.

Tällä kertaa olisi aihetta jos jonkinlaista, mistä ottaa ja puhua, konsa puheenvuoro ja suunsija on annettu. Olisi puhuttava rauhasta ja rajaseutulaista, Ahvenanmaankysymyksestä ja armahdusasiasta kuin myös monesta muusta sangen tärkeästä ja erinomattain mielenkiintoisesta seikasta, mutta äkäten yhtäkkiä, että käsillä on jo joulukuun ensimäinen päivä ja muistaen, jotta kahden päivän perästä alkavat ne maankuulut kunnallisvaalit, niin päräytämme niistä kerran vielä, tuuttaamme kuin tuskassa sen ankarimman sotahuutomme: ylös porvari, ylös, nyt vaaleihin ylös nyt!

Kyllä sinulle on senkin seitsemän kertaa jo päähän taottu ja järkeenmenevästi osviitattu, minkä vuoksi sinun velvollisuutesi on näissä vaaleissa esiintyä ja äänestää ei-kommunisteja. Turhaa siis on enää sinulle siitä kirjottaa, mutta nyt sanomme näin: voi sattua, että tuo naapurisi ei ole vielä oikein varma, lähteekö lainkaan äänestämään, tai jos onkin periaatteessa päättänyt, että hänenkin on sanansa sanottava kunnan asioiden hoitoon, niin ei ole vielä vakuutettu, ettei hän suinkaan sosialisteja s.o. kommunisteja auta kallisarvoisella äänellään pääsemästä kunnan kukkarolla rellestämään ja sen kimpussa käyttäymään kuten Vuolijoella tekivät ja lovesivat kunnan varoja ties miten paljon, ainakin useita kymmeniä tuhansia. Tässä tapauksessa on sinun vuorosi esiintyä. Menet persoonallisesti, mies- tai naiskohtaisesti vaikuttamaan tuohon, lievimmin sanoen suurista asioista pieniä piittaavaan naapuriisi, menet, kehotat, selität ja saat hänet vakuutetuksi, että porvarillisiin puolueisiin lukeutuvia hän on nouseva innolla ja uutteruudella äänestämään. Saat vaikutetuksi, että tuo henkilö vie ystävillensäkin sanan ja saa viime hetkessä nämätkin äänestämään yhteiskunnan parasta tarkottavia henkilöitä. Ja voiko kukaan nyt tehdä kunnalleen suurempaa hyväätyötä. Omat edutkin tulevat tällä tavoin oikein ajetuksi.

Siellä maaseuduilla voi sattua niin, että ehdokaslistoilla ei ole lainkaan sellaisia henkilöitä, joita kannattaisi tai joiden edustamaa puoluetta kannattaisi. Silloin on ehdottomasti hyljättävä persoonalliset ja puoluenäkökohdat, on vain pidettävä huolta, etteivät laillista yhteiskuntajärjestystä kannattavat menetä yhtä ääntä ja senkautta kommunistit saa hyötyä. Vaaleihin on jokaisen porvarin ja ei-kommunistin mentävä ja äänestettävä porvarillisia listoja.

Täällä kaupungissa ratsastavat kommunistit sillä aasilla, että he ovat muka ainoat köyhien ja vähäväkisten työläisten asianajajat valtuustossa. Mutta se väite ei suinkaan ole totuuden kanssa yhtäpitävä. Vaikka he ovat olevinaan köyhälistön etujen ajajia vaikuttavat he kunnallispolitiikkaa j.n.e. taitamattomalla toiminnallaan monet kerrat siihen suuntaan, että verovelvollisten etujen mukaista olisi ollut kokonaan toisellainen, porvariston ajama kanta. Mutta sitähän ei monikaan työläinen ole kai tullut ajatelleeksi.

Ei kai kukaan työläinen kuitenkaan, vaikka myöntäisikin edelläolevan todeksi, ryhtyne äänestämään porvarien ehdokkaita? kysyttänee. Mutta jos työläiset kiinnittäisivät huomiotaan listalle N:o 2 Kajaanin kaupungin vaalilistalla, niin varmaan on joukossa monta jotka myöntävät sillä olevan parhaan kaupungin vähäväkisten asian ajajan. Kun tällaiseen henkilöön yhtyy lisäksi perehtyneen ja kaikin puolin onnistuneen kunnallismiehen ominaisuudet, niin jokainen kaupungin harkitseva ja kiihkottomasti kunnan etua katsova työläinenkin äänestää listaa n:o 2. Sillä listalla olevat henkilöt ovat kaikki edistyshaluisia ja uudistusrientoisia kansalaisia, joten siihen vetää jokainen äänioikeutettu kajaanilainen edistysmielinen viivansa.

*

Naapuri, kukas muu kuin tämä Kainuun Sanomain pakinoitsija veteraani Ananiias on salakavala, kyttää ja nurkan takaa ampuja. Ei visahda edeltäkäsin halastua sanaakaan, että aikoo vahvasti virkaveljeään rökittää ja pölyyttää, tukkahaivenista riepottaa kansan kaiken katseltavaksi. Kutee hiljaisuudessa ja punoo juonensa, sitten kuin salama kirkkaalta taivaalta ryntää naapurin kimppuun. Ikävähän se sellainen tapa ylimalkaan on.

Ananiias on nimittäin ottanut erään vaatimattoman kokeilumme alakerturina todeksi, paisunut pyhässä innostuksessa kämpän kokoiseksi ja uhrannut pitkälti lehtensä tiettävästi kalliita palstoja, joilta Kainuun korpien vakaa kansa kuin kauhalla ammentaa ainoan henkevän ja sivistävöittävän sielun ravintonsa, saattaakseen laajan yleisön näkemään, millaisella naapurilla heitä on pukattu ja minkälaisia asukkaita se leipä elättää. Ja paljon muuta vällehtii siihen joukkoon.

Asiallisesti ei sapustelma kuitenkaan kyke suuria matkaan saattamaan. Siinä ei puhuta siitä, mistä me viime alakerrassamme huomautimme kuin sivumennen. Pääasiaksi on koetettu paisuttaa joku sanontamme uutisista, joita muka yksinomaan Kainuun Sanomat tässä kihlakunnassa pystyvät hankkimaan. Tyydymme mainitsemaan, että itsensä kiittäminen ja naapurin sättiminen on kyllä Kainuun Sanomille ominaista, mutta tulisi sellaista laatiessa muistaa tunnettu sanontatapa, että se joka on syytön heittäköön ensiksi kivellä. Mutta eipä tahdikkuutta voi ainakaan Kainuun Sanomain puolelta odottaa vielä pitkiin aikoihin.

Ananiiaksen pakinan kyllä voisi helposti lause lauseelta eritellä alkutekijöihinsä, mutta koska siitä helmiä ei löytyisi tarkastikaan hakien, lienee paras, juuri Ananiiakselle itselleenkin, ettei siihen sormiaan mene sotkemaan.