Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Päättäessämme kuluvan vuoden valtiopäivät ja tarkastaessamme niiden aikana saavutettuja tuloksia on mielihyvin todettavissa, että eduskunta on saattanut päätökseen eräät varsin kauaskantoiset uudistukset. Laki koulujärjestelmän perusteista aloittaa maamme koko koulujärjestelmässä uuden vaiheen ja muodostaa yhden tärkeimpiä lainsäädäntötoimenpiteitä, mitä meillä sivistyselämän alalla koskaan on toteutettu. Laki yleisestä perhe-eläkkeestä merkitsee uuden virstanpylvään saavuttamista sosiaalipoliittisten tavoitteidemme taipaleella ja ulottaa eläketurvan kansalaispiireihin, joiden toimeentuloa ei tähän mennessä ole tarpeeksi helpotettu yhteiskunnallisin keinoin. Laki elinkeinotulon verottamisesta sisältää huomattavan vero-oikeudellisen uudistuksen.

Maamme taloudellisen aseman lujittamiseen tähtäävistä päätöksistä on tänään päättyvien valtiopäivien aikana ollut mittavin mainitsemanne laki taloudellisen kehityksen turvaamisesta vuosina 1968-1969, jolla Eduskunta on antanut hallitukselle laajat ja poikkeukselliset valtuudet. Tällä lailla ja siihen liittyvillä toimenpiteillä on toivottavasti voitu pysähdyttää ennustettavissa ollut inflatorinen kehitys, joka olisi heikentämällä taloudellista pohjaamme vähentänyt kansainvälistä kilpailukykyämme ja lisännyt jo ennestään huolestuttavaa työttömyyttä. Täten on saatu aikaa, jota on käytettävä tehokkaasti hyväksi pyrittäessä yhteisvoimin turvaamaan maamme taloudellisen kehityksen vakavuus valtalain voimassaoloajankin jälkeen. Vakauttamispyrkimysten kansamme keskuudessa osakseen saama kannatus on selvä osoitus laajalle levinneestä halusta yhdistää ponnistukset maamme talouden vahvistamiseksi. Käsitellessään valtion tulo- ja menoarviota ensi vuodelle Eduskunta on noudattanut vakauttamisen edellyttämää pidättyvyyttä ja siten merkittävällä tavalla vaikuttanut näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Kansainvälisen politiikan alalla kohta päättyvän vuoden aikana tapahtunut kehitys on ollut osoituksena maailmassa jatkuvasti vallitsevasta epävakaasta tilasta, ja se on samalla korostanut yleisen rauhan lujittamiseen tähtäävän toiminnan ensiarvoisen tärkeää merkitystä. Toivoa herättävänä saavutuksena on mainittava ydinsulkusopimus, jonka Eduskunta on omalta osaltaan äskettäin hyväksynyt.

Suomen suhteet muihin valtoihin ovat edelleen kehittyneet suotuisasti. Vuoden kuluessa Bulgarian kansalliskokouksen puhemiehistön puheenjohtaja suoritti virallisen vierailun maahamme. Tämä tervetullut käynti oli omiaan syventämään hyviä suhteitamme Bulgarian Kansantasavaltaan.