Herra Maisteri Martti Qvist           18/10 1963

Hämeenlinna

  Tämän kuun 9 päivänä lähettämänne kirjeen vuoksi minun ei tarvitse muuttaa sanaakaan siitä, mitä Teille aikaisemmin kirjoitin "Pidot Aulangolla" -nimisen teoksen ulkopoliittisen osan johdosta.

  Tämähän oli tietysti Teillekin selvää. En olisi jatkanutkaan kirjeenvaihtoamme, mutta eräs Teidän kirjeessänne esitetty yksityiskohta pakottaa minut vastaamaan Teille ja oikaisemaan mitä suurimmassa määrässä väärän käsityksenne. Mainitsette kirjeessänne, että ette uskonut oikeuskansleri Hongan mahdollisuuksiin, mutta piditte tärkeänä, että hän olisi saanut yrittää. Ja edelleen mainitsette, että "te molemmat ehdokkaat piditte luopumista oikeana ratkaisuna, ja jäin siihen käsitykseen, että ratkaisu oli Neuvostoliiton korrektin suhtautumisen hinta". Pyydän tähän sanoa, että minä omasta puolestani pidin erittäin tärkeänä ja myöskin taktillisesti välttämättömänä, että Honka pysyisi pelissä mukana loppuun saakka. On mahdollista, että vaalien jälkeen olen lausunut, että hän teki oikean ratkaisun kieltäytyessään presidenttiehdokkuudesta, mutta todella ennen hänen kieltäytymistään ja ennen vaaleja pidin erittäin tärkeänä, että hän pysyisi pelissä, kuten sanoin, loppuun saakka. Nyt on muistettava, että Hongan luopuminen ei ollut tiedossa silloin, kun Novosibirskissä neuvoteltiin esillä olevista kysymyksistä. Tämä seikka pelkästään jo osoittaa, että se yhteinen julkilausuma, joka Novosibirskissä valmistui, ei suinkaan syntynyt sen perusteella, että Hongan luopuminen olisi ollut jonkinlainen "hinta tai ehto". Käsitys siitä, että olisin matkustanut Novosibirskiin kauppaamaan herra Hongan päätä vadissa, on sekä ihmeellinen että täysin väärä. Minun onkin pakko todeta, että olette tässä asiassa sataprosenttisesti virheellisillä jäljillä. Ja tämä toteaminen on minun tehtävä raskaalla mielellä, koska se osoittaa, kuinka vähän erittäin korkeassa asemassa oleva valistunut mies sittenkin tietää yleisesti tunnettuja asioita.

  Minulla ei suinkaan ole mitään sitä vastaan, että annatte minun aikaisemman kirjeeni luettavaksi niille, jotka tähän verrattomaan keskusteluun ulkopolitiikasta ovat ottaneet osaa. Mutta sen kirjeen julkisuuteen saattamista en pitäisi tässä vaiheessa suotavana. Tämä sen vuoksi, että Teidän julkaisemanne kirjan vahingolliset vaikutukset minun kirjeeni julkisuuteen saattamisen jälkeen vieläkin suurenisivat. Voin sanoa, että niitä vahingollisia vaikutuksia jo on ilmaantunut.

  Voi olla mahdollista, että jossakin myöhemmässä vaiheessa itse julkaisen tämän kirjeen.