Asiahakemisto.

Aakkosellinen rekisteri 68-70, 160.

Agitaatio 156.

Aineellinen äänioikeus 28, 61, 182-183, 206.

Alaikäinen 131.

Ammatti 84-89, 91, 118, 121, 123, 173.

Apulaiskaupunginjohtaja 32, 35, 52.

Asiamies 44-45, 50, 213.

Asiamies (vaaliliiton) 101-102, 105-106, 108, 137-142.

Asiamies (valitsijayhdistyksen) 84, 91-99, 104, 108-113, 115-136, 145, 149.

Asunto ja kotipaikka 6-10, 12, 32,

Asutuslautakunnan jäsenyys 36.

Aviopuolisot 13, 66, 137.

Ehdokas 84-87, 120-121, 130-134, 175-200, 209-211.

Ehdokaslista 84-101, 109-124, 132-137, 144-150, 160-161, 169-204, 220-226.

Ehdollinen rangaistustuomio 25-26.

Ehdonalainen vapaus 26, 66.

Elinkeinon harjoittaminen 6-10, 19.

Enemmistövaali 44, 61.

Erhekirjoitus 154.

Hakemus 96-99, 119-136.

Henkikirjoittaja 42, 58, 64-70.

Henkikirjoitus 5, 6-8, 11-12, 32, 42-43, 46, 63-66, 219, 237.

Henkilöluettelo 68-70, 235.

Holhouksenalaisuus 5, 12-14, 31, 36, 38, 46, 50, 131, 206.

Holhouslautakunta 36.

Hylkääminen 123-126, 130-144.

Huoltolautakunta 13, 22, 37.

Itsenäisyyspäivä 54.

Jaoituksen muutos ks. kunnallisen jaoituksen muutos.

Julkinen notari 22.

Jälkiverotus 16-17.

Järjestelytoimikunta 56, 61, 228, 237.

Järjestysnumero 19, 136-137, 143, 145-148.

Jättäminen (asiakirjojen) ks. vastaanotto.

Kansalaisluottamuksen puute 6, 25-27, 33, 36-37, 47, 51, 206, 209.

Kauppala 29, 46, 53, 56-57, 213, 226, 234.

Kaupunginhallitus 35, 47, 54, 56-57, 61, 235.

Kaupunginjohtaja 32, 35, 52.

Kaupunginvaltuutettu 49-52.

Kaupunginviskaali 64.

Kelpaamattomaksi leimaaminen 145, 149, 154.

Kelvottomuus maan palvelukseen tai toisen asiaa ajamaan 6, 25-26, 36-37, 47, 51.

Keskuslautakunta 42-43, 60-62, 65, 84-150, 153, 161-162, 166-201, 215, 217-229, 233-237.

Kieltäytyminen ehdokkuudesta 96, 99-101, 135-136.

Kiinteistön omistaminen 6-10, 19.

Kihlakunnantuomari 35.

Kiinteät listat 145-146, 161.

Kirkolliset vaalit 45.

Kirkolliset verot 19.

Kirkonkirjat 32.

Koevapaus 27.

Konkurssi 14, 21.

Korkein hallinto-oikeus 23, 24, 26, 38, 43, 55, 73-83, 85, 87-95, 98, 107, 110-114, 117-119, 129, 133-134, 143-144, 150, 155-158, 162-164, 166, 211-212, 214-217, 220-225.

Kotiavustus 24.

Kotipaikka 86-87, 91.

Kruununvouti 35.

Kuolajärvi 41.

Kuolinpesä 18.

Kuori ks. päällys.

Kumoaminen (vaalit) 157-158, 217-226.

Kunnallisen jaoituksen muutos 9, 12, 19, 43, 56-58, 207, 226, 232-237.

Kunnalliset verot 5, 14-23, 38-39, 47, 50, 70, 78-79, 82, 206, 211-212, 236.

Kunnalliskoti 6, 24, 47, 51.

Kunnallislautakunnan puheenjohtaja 22, 35, 36, 205.

Kunnallislautakunta 35, 59, 155.

Kunnan jäsenyys 5-9, 219-220.

Kunnantoimisto 153-155.

Kunnanvaltuusto 34-36, 38-61, 72, 174-210.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 35, 218.

Kunnanvaltuutettu 25-26, 30, 38-52, 205-208.

Kuulutus, ks. tiedoksianto ja -pano.

Kuusamo 41.

Köyhäinhoidon nauttiminen 6-7, 13, 23-24, 47, 51.

Kynät 153-154.

Lainvoimaisuus 6, 25, 27, 33, 47, 51, 54-55, 82-83, 85, 227-228.

Lakkasinetti ks. sinetti.

Lapin kihlakunta 41, 213.

Lautamies 36-37.

Leimaaminen 156-156, 160-164, 171-173.

Lukutaidoton 162.

Luonnollinen henkilö 5, 9-10.

Lyijykynä (allekirjoitus) 92 (äänestysmerkki) 153-154.

Lääninhallitus ks. maaherra.

Lääninkamreeri 34-35, 37, 52.

Lääninneuvos 35.

Lääninreviisori 35.

Lääninsihteeri 34-35, 37, 52.

Maaherra 34, 37, 52, 56, 65, 73-83, 213, 216-217, 226, 232-233, 236-237.

Maanpetos 30, 32-34, 47-48, 51-52, 131-133, 223-227.

Maistraatti 20, 23, 29, 56-57, 60-61, 63-64, 68, 70-71, 74, 79, 229, 237.

Maksamatta jättäminen ks. kunnallisverot.

Manttaalikunta 14, 15-16, 36, 44-45.

Menetysperusteet 5-6, 12-28, 67.

Muodollinen vaalioikeus 28, 85, 157-159.

Nimikirjoitus 172-173.

Nimismies 35, 64, 132.

Odotuspaikka 153-155.

Oikaisuoikeus (valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton puolesta) 115-116, 124-141.

Oikaisuvaatimus (vaaliluettelon) 73-83.

Oikeuskansleri 66, 70, 72, 95, 147, 168.

Omakätinen allekirjoitus 85-86, 91-93, 96-97, 121-122.

Osamäärä, osamääräsarja 174-212.

Otsake 102, 105, 137, 145-148, 184, 185.

Papisto 64.

Perheen jäsen, päämies 18.

Perustamiskirja 84-97, 238-239.

Petsamo 42, 213.

Pidättäminen luottamustoimen hoitamisesta 39-40, 48, 52.

Piirilääkäri 37.

Poissaolo valtuuston kokouksista 206.

Poliisi 35.

Poliisilaitoksen virka- tai palvelusmies 35, 37, 52.

Postitse lähettäminen 75, 77, 80-81, 97-98, 128, 213.

Pudasjärvi 41.

Puumerkki 91.

Pyhäpäivä 54, 71, 117-118, 170, 227.

Päiväys 84-91, 97, 104, 121, 123.

Päällys 149, 167-171.

Päätöksenvoipaisuus (kltk) 62, (vltk) 63, 151.

Pöytäkirja 110-111, 160, 164, 167-172, 201, 214, 242-244.

Raajarikko 162.

Ranua 41.

Rikosrekisteriote 132.

Sinetti 63, 164-168, 171.

Sisäasiainministeriö 27, 132.

Suhteelliset vaalit 43-44, 49, 61, 227-228.

Seurakuntain johtajat 64.

Suomen kansalaisuus 5, 10, 46, 50, 219.

Suomussalmi 41-42.

Suostumus 96, 99-101.

Syyte 33-34, 48, 51-52.

Taajaväkinen yhdyskunta 9, 19, 46, 53, 57-59, 65, 232-233.

Taivalkoski 41.

Tarkastettavana olo 70-73.

Terveydenhoitolautakunta 37.

Tiedoksianto ja tiedoksipano 55, 71, 74, 77, 80, 106-107, 113-114, 123-124, 145, 148-149, 152, 155, 202, 245.

Tilintarkastaja 32, 44, 48, 52.

Toimikausi 38-40, 45-46, 50, 61, 227, 229, 233.

Tunnuslause 89-90, 121.

Työlaitos 24.

Työnantaja 151-152.

Työntekijä 151-152.

Täydennysvaali 54, 91, 217-226.

Ulkomaan kansalainen 10.

Ulosottoapulainen 35.

Uusi kunta 56-58, 61, 65, 228-229, 234-237.

Vaaliaika 150-152.

Vaaliavustaja 162.

Vaalihuoneisto 151-156.

Vaalikelpoisuus  (kunnallinen) 11-12, 28, 30-40, 47-48, 51-52, 60-61, 93, 100, 115, 129-134, 170, 172, 182-184, 193, 206-207, 210, 216, 221-226.

Vaalikiihoitus 156.

Vaalilaskenta, ks. ääntenlasku.

Vaalilautakunta 14, 20-23, 29, 60-83, 149-169, 215, 228-229, 233, 237.

Vaalileimasin 153-154, 160-164, 172-173.

Vaaliliitto 84, 101-109, 115-117, 137-148, 178-196.

Vaaliliittojulkilausuma 103, 239.

Vaaliliittopäätös 105, 137-143, 240.

Vaaliliittosopimus 105-106, 137-143, 240.

Vaaliliittovaltuutus 104, 238.

Vaalilippu 110-112, 133, 136, 145-150, 153-174, 184-185, 201, 221.

Vaaliluettelo 11, 19, 20-23, 28-29, 31, 42, 60-61, 63-83, 108, 114, 129, 157-160, 164-165, 203, 211-213, 219-220, 226, 233, 235-236.

Vaalioikeus (kunnallinen) 5-29, 63-86, 114, 153-159, 166.

Vaalioikeus (valtiollinen) 11, 26.

Vaalipaikka 55-56, 59, 151-155.

Vaalipetos 6, 27, 47, 51, 230-231.

Vaalipiiri 55-56, 62.

Vaalipäivä 53-55, 150-152.

Vaalipöytäkirja, ks. pöytäkirja.

Vaalisalaisuus 59, 119, 153-155.

Vaalisuojus 153-155, 162.

Vaalitoimitus 144-170.

Vaalituloksen määrääminen 174-200.

Vaaliuurna 58, 111, 156-166.

Vaalivapaus 6, 27, 47, 51, 230-231.

Valitsijayhdistys 84-149, 226.

Valitus 74, 79-83, 143, 210-226.

Valmistavat toimenpiteet 84-150.

Valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen vastainen toiminta 28, 32-34, 47-48, 51-52, 131-133, 223-227.

Valtiollinen poliisi 132.

Valtiolliset vaalit 55-56, 59, 75, 90, 104, 178.

Valtioneuvosto 46, 58, 64, 67-70, 146, 227, 234.

Valtion verot 19.

Valtiopetos 30, 32-34, 47-48, 51-52, 131-133, 223-227.

Varajäsen (valtuutetun) 40, 45, 49-50, 88-90, 121, 170, 176-178, 180-181, 196-201, 205-210, 226, 245.

Varalääninkamreeri 35, 37, 52.

Varalääninsihteeri 34-35, 52.

Varamies (asiamiehen) 84-91, 121, 126-128, 238-239.

Varattomuus 5, 15, 22-23, 47, 50.

Vastaanotto (asiakirjojen) 106-113, 123, 126-141, 225.

Veronkanto 19-22.

Veronlisäys 17-18.

Verovelvollisuus 8-9, 14-15.

Villit listat 116-117, 142-143, 241.

Virallinen syyttäjä 33-35, 37, 48, 52, 210, 216.

Vuokralautakunta 32, 36-37.

Vuosihoidokki 6, 24, 47, 51.

Väkiluku 41-43, 49.

Välilliset vaalit 44.

Välittömät vaalit 43-44, 49.

Yhdistetty ääniryhmä 147, 181, 186, 201.

Yhteinen varajäsen 177-178, 180-181, 198-201, 209-210.

Yhtäläinen äänioikeus 14, 43-44, 50.

Yksinäinen ääniryhmä 174-181, 186-201.

Yhteinen työ 27.

Yleinen äänioikeus 14.

Äänestysalue 55-72, 150-169, 233, 235-236.

Äänestysmerkki 150, 160-162.

Äänestyspaikka, ks. vaalihuoneisto.

Ääntenlasku 111, 117, 169-201.