Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Lausun Eduskunnan tervetulleeksi vuoden 1973 valtiopäiville suorittamaan tärkeää ja vastuunalaista tehtäväänsä.

Vuoden 1972 valtiopäivien päättäjäisten jälkeen on Helsingissä pidetty Parlamenttienvälisen liiton turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi. Kokouksessa hyväksyttiin joukko kannanottoja, jotka todistavat rakentavasta ja myönteisestä asennoitumisesta käsiteltävinä olleisiin kysymyksiin. Nämä kannanotot ovat edistämässä yhteistyöhengen leviämistä Euroopassa.

Vuoden 1972 valtiopäiviltä on näille valtiopäiville siirtynyt monia tärkeitä lakiesityksiä. Erityisesti haluan mainita ns. taloudelliset suojalait. Niillä on huomattava merkitys maamme talouselämälle, missä yhteydessä ne käsitelläänkin.

Hallituksen tarkoituksena on antaa näillä valtiopäivillä Eduskunnalle maapoliittisen lainsäädännön kehittämistä tarkoittavat lakiesitykset. Laajin niistä sisältää esityksen pakkolunastuslainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Esitysten tarkoituksena on yhteiskunnan maapoliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

Eduskunnalle tullaan antamaan hallituksen esitykset lainsäädännöksi, jolla lakkautetaan vanhojen kaupunkien eri oikeudet ja erityisrasitukset. Tämä kauan vireillä ollut uudistus, joka merkittävällä tavalla yhtenäistää kuntajärjestelmäämme, toivotaan voitavan toteuttaa vuonna 1975.

Aineellisen verolainsäädännön uudistamista tullaan näillä valtiopäivillä jatkamaan. Pitkään valmisteilla olleesta luonnollisten henkilöiden verotuksen yksinkertaistamisesta sekä puolisoiden ja yksinäisten henkilöiden verotuksen uudistamisesta on tarkoitus antaa Eduskunnalle lakiesitys kevätistuntokauden kuluessa. Samalla tullaan uudistamaan välittömien verojen ennakkoperintäjärjestelmä.

Hallitus antaa Eduskunnalle esityksen vuosilomalain kokonaisuudistukseksi, joka perustuu työmarkkinain keskusjärjestöjen tekemään ehdotukseen. Esityksen mukaan loman määräytymisperusteet tulisivat työntekijöille nykyistä edullisemmiksi. Työntekijäin palkkasaatavan turvaamiseksi työnantajan maksukyvyttömyyden varalta hallitus antaa esityksen erityiseksi palkkaturvalaiksi.

Opetushallinnon alalta annetaan hallituksen esitys laiksi Turun Yliopiston valtiollistamisesta. Valtioneuvoston tarkoituksena on antaa Eduskunnalle selonteko, joka sisältää valtion tiedeneuvoston tiedepoliittisen ohjelman pääpiirteet.

Eduskunnalle annetaan esitys laiksi kehitysalueiden työvoimatuesta. Lain tarkoituksena on luoda menettely, jonka avulla tasoitetaan uudesta, nykyaikaiseen tuotantoon tottumattomasta työvoimasta kehitysalueilla toimiville yrityksille koituvia vaikeuksia.