Pääjohtaja N.A. Osara               14/4 1958

Hyvä Veli,

  Kun äsken kiertelin Pohjois-Suomessa, niin Taivalkosken miehet valittivat sitä, että metsähallitus suorittaa puhtaaksihakkuita suuressa määrin aivan kylien liepeiltä. Kertoipa eräs heistä, että hakkuut saattavat käsittää hyötymetsiä, joiden kasvaminen olisi paikallaan. Polttopuu, joka on saatu lähimetsistä, siirtyy kauempaa haettavaksi.

  Lupasin tutustua Taivalkosken miesten huoliin, jotka hyvin ymmärrän. Tahtonet lähettää minulle promemorian asiasta.