Kirje J. K. Paasikivelle 24.7.1950

Arvoisa Veli,

Taloudellisen kehityksemme huolestuttamina olemme pyrkineet neuvotteluteitse selvittämään, mitä edellytyksiä olisi tasapainon palauttamiseen. Olen itse ollut eräissä neuvotteluissa, joita paitsi Tuomiojalla on niiden ohella ollut toisia. Sosialidemokraatit, erityisesti Tanner, ovat esittäneet sen käsityksen, että pelkästään taloudellista laatua oleva yhteistyö ei voi viedä perille, vaan olisi saatava poliittinen yhteistyö, s.o. hallitus laajemmalle pohjalle, jotta F-sopimus saataisiin kumotuksi, sillä siitä tuntuu olevan yleinen yksimielisyys vallalla, että sitä ei voida jatkaa. Sos.dem. katsovat asioita seuraavasti: 1) SKDL ei mukaan; 2) Sos.dem. + maalaisliitto yhteistoimintaan; 3) Minua ei hallitukseen johtavalle paikalle toivota, mutta hätätilassa kelpaan, siihen ei asiaa kaadeta. Kun tähän lausuin, että ulkopoliittinen tilanne ja luullakseni myös sisäpoliittinen mielestäni edellyttäisi SKDL:n tulon hallitukseen, oli sos.demoilla täysin toinen käsitys. Sos.dem. ei halua, että eduskunta kaataisi hallituksen, vaan hallituksen pitäisi itse hajota ja siinä muodossa perustaa uusi. Neuvotteluja on tähän mennessä käyty ystävällisessä hengessä.

Olen halunnut tämän saattaa tietoosi, jotta voit harkita, mitä on tehtävä. Olen luvannut keskustella maalaisliiton kanssa sos.dem. käsityksistä ja ehdotuksista ja aikoinaan heille vastata. Omasta puolestani en asetu vastustamaan puolueeni kantaa, jos siellä katsotaan, että sos.dem. + maalaisliittolainen hallitus on talouspoliittisten vaikeuksien voittamiseksi muodostettava, mutta minulla on tällä hetkellä se kuva, että minä en tule olemaan mukana tässä hallituksessa. Käsitykseni näet on, että kun maailmanpoliittinen tilanne on niin kriitillinen kuin se on ja nykyisen hallituksen toimesta on saavutettu suhteiden stabilisoituminen itään, ei olisi opportuunia ryhtyä kokeilemaan hallituskokoomuksella, joka voisi saada osakseen ikävämmän vastaanoton idässä kuin nykyinen. Ja jos lisäksi länsi tulkitsisi hallitusvaihdoksen merkiksi "jäykistymisestä", kuten nykyisenä propagandan aikana helposti saattaa sattua, ei vaikutus meille olisi suinkaan edullinen.

Kun näkee meidän taloudelliset vaikeutemme, tekisi mielellään mitä poliittisia järjestelyjä tahansa, jotta tasapaino parantuisi. Mutta minusta tuntuu, että sos.dem. taholla on vallalla vanha tunneperäinen ajattelutapa ulko- ja osittain sisäpoliittisissa asioissa. Jos se pääsee määrääväksi hallituspolitiikassamme, jään syrjään, sillä en voi olla siinä mukana.

Saavun perjantaina Kultarantaan ehkä vähän aikaisemmin kuin toiset, että saan keskustella kahden kesken kanssasi.

Kunnioittavin terveisin

Urho Kekkonen

Kunnioittavat terveiseni rouva Paasikivelle.

sama