Miksi lastensairaalan rakentaminen jälleen siirrettiin?

Sisäasiainministeri Urho Kekkonen: -Ei ole ollut tapana antaa sanomalehdille yksityiskohtaisia tietoja valtioneuvoston käsittelyistä eikä Suomen Kuvalehteen nähden ole syytä tehdä mitään poikkeusta.

- Ministeri oli siis niitä, jotka vastustivat lastensairaalan rakennustöitten aloittamista heti?

- Hallituksessa ei ole ainoatakaan jäsentä, joka vastustaisi lastensairaalan aikaan saamista, kysymys on vain rakennustöitten aloittamisen lykkäämisestä jollakin ajalla, mikä taas riippuu Helsingissä parhaillaan vallitsevista työoloista.

- Ovatko ne kenties paremmat vuoden perästä, jolloin täällä vallitsee kiihkein olympialaishumu?

- Pahin olympialaistouhu on silloin jo sikäli ohi, että kisoja varten pystytettävissä rakennuksissa suoritetaan silloin parhaillaan viimeistelytöitä, joihin tarvitaan aivan toisenlaista työväkeä kuin rakennusten perustus- ja muuraustöihin. Ja sitä mukaa kuin tätä työväkeä vapautuu olympialaisrakennusten työmailta, sitä voidaan sijoittaa ensi sijassa lastensairaalan mutta myös muittenkin nyt lykättyjen rakennusten työmaille.

- Mutta jos hallitus vaihtuu, ennenkuin nykyinen hallitus ennättää toteuttaa tämän rakennusohjelmansa?

- En näe mitään mahdollisuutta, että lastensairaalan rakentamista missään tapauksessa voitaisiin enää tästä siirtää. On valitettavaa, että sitä on täytynyt lykätä näinkin kauan ja että tälläkin hetkellä on sellaisia yleisiä näkökohtia, jotka pakottavat siirtämään sen tuonnemmaksi.