Uusimmat viitteet

 • Optinen jäljentäminen hammasprotetiikassa 

  Norlund, Tero (15.08.2017)
  Hammasprotetiikassa kuntoutetaan purentaa hyödyntäen kiinteitä tai irrotettavia hammasproteettisia rakenteita. Ennen hammasproteesin, kuten kruunun tai sillan, suunnittelua ja valmistamista on jäljennettävä kudos, johon ...
 • Angle III -luokan purentavirhe. Diagnostiikka ja hoito 

  Kortesluoma, Heidi (21.07.2017)
  Tämän syventävien opintojen kirjallisen työn aiheena on Angle III -luokan purentavirhe. Kyseisen purentavirheen esiintyvyys Euroopassa on vain muutamia prosentteja. Kaakkois-Aasiassa kyseinen purentavirhe on paljon ...
 • Diabetes kariologisena riskitekijänä 

  Rintala, Venla (29.03.2017)
  Diabetes mellitus (DM) on maailmanlaajuisesti koko ajan lisääntyvä sairaus, joka jaetaan useaan alaryhmään tautimuodon, alkamisiän ja perinnöllisyyden perusteella. Diabetes on tunnetusti myös parodontiitin riskitekijä, eli ...
 • Sylkirauhasten sairaudet 

  Grönroos, Sanni (29.03.2017)
  Ihmisellä on kolme parillista suurta sylkirauhasta sekä lukuisia pieniä sylkirauhasia suussa ja huulissa. Sylkirauhaset koostuvat mukoosia tai seroosia sylkeä erittävistä asinus-soluista, tiehytputkistoista ja sylkeä ...
 • CAD-CAM- tekniikalla työstettävien muovikomposiittien tekninen sidostaminen 

  Pirttijärvi, Teemu; Hopsu, Tempo (22.12.2016)
  Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja oman tutkimuksen osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan yleisimmin epäsuoralla tekniikalla valmistettaviin täytteisiin, sekä niiden ...
 • DNA metylaatio pään ja kaulan alueen syövissä 

  Tanskanen, Kaisa (08.12.2016)
  Tutkielma on kirjallisuuskatsaus ja käsittelee pään ja kaulan alueen syöpiä, niiden epidemiologiaa sekä epigeneettisiä muutoksia, jotka vaikuttavat syöpien kehittymiseen. Syöpäryhmä on hyvin monimuotoinen ja sen esiintyvyys ...
 • Hampaanpoisto : indikaatiot, välineet, tekniikka ja ergonomia 

  Kero, Kirsi-Maaria; Lähdeaho, Eeva (08.12.2016)
  Syventävän työmme aiheena on pysyvän hampaan poisto ja siihen liittyvä instrumentointi lukuun ottamatta operatiivista hampaan poistoa. Työmme tavoitteena on selvittää hampaan poistoon liittyviä käytäntöjä, kuvata poistossa ...
 • Preproteettinen oikomishoito 

  Viiki, Kaisa (07.12.2016)
  Tämä työ käsittelee oikomishoitoa proteettisen hoidon näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen preproteettisen oikomishoidon yleisimpiä hoitokäytäntöjä ja niissä huomioitavia tekijöitä, hoidon indikaatioita ja ...
 • Ihmisen papilloomavirustyypin (HPV) 16 pitkän säätelyalueen HPV16 E2-proteiinien sitoutumiskohtien (E2BS) metylaatioiden tutkimusmenetelmän pystytys 

  Männistö, Noora (22.02.2016)
  Ihmisen papilloomavirukset (HPV) on yhdistetty arviolta 28 %:iin virusten aiheuttamista syövistä, joista yksi esiintymispaikka on pään ja kaulan alue. Metylaatio on yksi syövän syntyyn liitetty muutos solujen genomissa. ...
 • Hammasvammojen varhainen ensihoito ja sen merkitys hoidon ennusteeseen 

  Laihinen, Juuso (28.05.2015)
  Tutkielman aiheena on hammastraumojen ensihoito ja varhain aloitetun hoidon vaikutukset hoidon ennusteeseen. Tutkielman tarkoituksena on perehtyä pysyvien hampaiden vammojen yleisyyteen, etiologiaan, ensihoitoon, hoidon ...
 • Oral verrucous lesions – a search for PVL 

  Rintala, Mirjami (26.05.2015)
  Proliferatiivinen verrukoottinen leukoplakia (PVL) esiintyy yhtenä laajana tai useampana verrukoottisena, valkoisena muutoksena suun limakalvoilla. PVL on aggressiivinen limakalvomuutos, joka ei usein vastaa hoitoihin, ...
 • Oikomishoitoon liittyvä kipu 

  Vainionpää, Iida (20.05.2015)
  Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee oikomishoitoon liittyvä kipua, sen etiologiaa ja esiintyvyyttä. Lisäksi tarkastellaan oikomishoitoon liittyvän kivun hoitokeinoja. Katsauksen lähteet on etsitty PubMed-tietokannasta ...
 • Benchmarking suun terveydenhuollossa 

  Nurmi, Olli (20.05.2015)
  Julkisesti rahoitetuissa terveydenhuollon palveluissa tasapainoillaan aina kustannusten, palvelujen saatavuuden ja laadun välillä, joiden keskinäiseen tasapainottamiseen ja optimointiin benchmarkingissa pyritään. ...
 • Suorat ja epäsuorat täytteet takahammasalueella – mekaanisten ominaisuuksien, kliinisen tekniikan ja ennusteen vertailu 

  Similä, Markus (07.05.2015)
  Tämä syventävien opintojen opintoprojekti koostuu opetusvideoista ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuuskatsauksesta. Opintoprojektissa valmistetaan kliinisiä opetusvideoita hammaslääketieteen perusopintojen opetusmateriaaliksi, ...
 • Leukanivelen artroskopiat 

  Jyrkönen, Petteri (30.04.2015)
  Monet sairaudet voivat vaikuttaa myös leukaniveleen. Tavallisimpia leukaniveltä vaurioittavia sairauksia ovat erilaiset reumasairaudet, joista yleisimpänä on nivelreuma, eli reumatoidi artriitti. Leukanivelessä esiintyy ...
 • Hampaiden kuluminen ja kuluneen hampaiston kuntouttaminen 

  Uusitalo, Juuso (30.04.2015)
  Tässä tutkielmassa perehdyin kirjallisuuden avulla hampaiden kulumiseen ja sen etiologiaan, patogeneesiin, diagnostiikkaan ja luokitteluun. Lisäksi tutkielmani sisältää potilastapauskertomuksen. Potilastapauskertomuksessa ...
 • Kandin selviytymisopas klinikkaan 

  Uusitalo, Piia; Havukainen, Katariina (26.04.2015)
  Syventävän työmme koostuu kahdesta erillisestä osasta: kirjallisuus-katsauksesta ”Approksimaalikontaktin korjaus yhdistelmämuovipaikkaushoidossa” sekä tästä oppaasta. Opas on laadittu kolmannen vuoden hammaslääketieteen ...
 • Kiinteät taka-alueen aukonsäilyttäjät - käyttö ja valmistus 

  Aaltonen, Anriina (28.04.2015)
  Tämän syventävän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä kiinteiden aukonsäilyttäjien käyttöön takahammasalueella sekä maitohampaisto- että I-vaihduntavaiheen aikana. Työ on kolmeosainen: Ensimmäisessä osassa perehdytään ...
 • Protetisk rehabilitering av ett parodontalt destruerat bett – ett patientfall 

  Hindersson, Ida (28.04.2015)
  Parodontit är en folksjukdom, som genom inflammationsprocesser skadar tändernas parodontologiska fastsättningsmekanism och kan leda till tandförlust. Om bettet är funktionellt nedsatt och estetiskt otillfredställande ...
 • Huuli- ja/tai suulakihalkiolasten hampaiston erityispiirteet 

  Kankaanranta, Marjaana (28.04.2015)
  Halkiot ovat yleisimpiä synnynnäisiä pään ja kaulan alueen epämuodostumia. Useimmissa maissa huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisempiä kuin suulakihalkiot. Suomessa tilanne on päinvastainen. Tämän kirjallisuuskatsauksen ...

Näytä lisää