Uusimmat viitteet

 • Reflections on feminist post-humanist theory : a Wittgensteinian perspective 

  Peltonen, Salla (Åbo Akademi, 2018)
  Svensk sammanfattning Denna pro gradu avhandling diskuterar frågor som är centrala inom den feministiska posthumanistiska teorin. Detta teoriintensiva forskningsfält karakteriseras av ett kritiskt förhållningssätt till ...
 • Moraliskt och Politiskt Blivande : Gilles Deleuzes filosofi i ljuset av Ludwig Wittgensteins 

  Steffansson, Christoffer (Åbo Akademi, 2018)
  Vad gäller både moralfilosofi och politisk filosofi är Ludwig Wittgensteins och Gilles Deleuzes tänkande på vissa sätt snarlikt. Utgångspunkten för dessa filosofer, och denna avhandling, är att begrepp som blivande, öppenhet, ...
 • Freedom by force : a study of Émile 

  Wolff, Lili-Ann (Åbo Akademi, 2011)
  This thesis discusses Jean-Jacques Rousseau´s thoughts about education. Rousseau related his educational thoughts to what ‘human nature’ is and what it means to live in accordance with what is ‘natural’, but he also reflected ...