• Myndigheternas möjlighet att påverka sjösäkerheten 

      Lapintie, Lari (Åbo Akademi, 2018)
      Denna avhandling behandlar myndigheternas möjligheter att påverka sjösäkerheten. Med sjösäkerhet avses i arbetet åtgärder att undvika olyckor inom sjöfarten eller åtminstone att minska situationer som leder till ...