Tilastointiin liittyvää tausta-aineistoa.

Julkaisuluettelot ja bibliografiat sisältävät tietoja Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjoissa ilmestyneistä julkaisuista ja näitä täydentävistä Tilastokeskuksen julkaisemista sarjoista. Ensimmäinen bibliografia kattoi vuodet 1856-1979 ja viimeinen 2000-2001. Tilastokeskuksen tuotannon lisäksi mukana ovat myös muiden valtion viranomaisten tilastot, jotka ovat ilmestyneet Suomen virallisen tilaston sarjoissa.

Tilastokeskus ylläpitää ja julkaisee kansallisia luokitussuosituksia. Niistä useimmat perustuvat EU-direktiiveillä vahvistettuihin kansainvälisiin standardeihin. Luokitussuosituksia käyttämällä edistetään eri aikoina ja eri alueilta tuotettujen tilastotietojen vertailtavuutta.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää