Julkaisuarkisto

Operatiivisen tulenkäytön ampumatarvikkeet

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Sotatekniikan laitos -
dc.contributor.author Yli-Pyky, Henri
dc.date.accessioned 2012-11-06T08:03:56Z
dc.date.available 2012-11-06T08:03:56Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/85100
dc.description.abstract Operatiivinen tulenkäyttö on vaikuttamista taisteluista irti olevaan viholliseen. Tällaisia vihollisjoukkoja ovat esimerkiksi reservit, johtamispaikat ja tykistöjoukot. Käytännössä kyseisistä joukoista suuri osa on panssaroituja joukkoja, joihin perinteisillä sirpaleammuksilla vaikuttaminen on haastavaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ampumatarvikkeet ovat soveltuvia operatiiviseen tulenkäyttöön. Tätä varten tutkimuksessa tarkastellaan ulkomailla kehitettävien ja käytettävien erikoisampumatarvikkeiden ominaisuuksia sekä selvitetään, millä ampumatarvikkeilla Suomessa tällä hetkellä toteutetaan operatiivisen tulenkäytön tehtävät. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuustutkimus, jonka lähdemateriaalina käytetään Kenttätykistöoppaita sekä aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia. Tutkimuksen johtopäätöksinä ovat, että nykyisin käytössä olevat sirpale- ja kuorma-ammukset ovat vaikutukseltaan hyviä tilanteissa, joissa ei vaadita äärimmäistä tarkkuutta tai suurta kantamaa. Operatiivisen tulenkäytön maalit ovat usein laajoja aluemaaleja, mutta sisältävät kuitenkin pistemäisiä, yksittäisiä kohteita. Kun vaatimuksena ovat pitkät ampumaetäisyydet ja pistemäisten kohteiden tuhoaminen, on tarkkuutta parannettava putkivaiheen jälkeen lentorataa korjaamalla. Tehokkaaseen kauaskantoiseen vaikuttamiseen on käytettävä täsmäammuksia, jotka kykenevät muuttamaan lentorataansa tarpeen mukaan sekä hakeutumaan kohteeseen tarkasti. Tällaisia ampumatarvikkeita onkin ulkomailla olemassa tai kehitteillä. Hakeutumiskeinoina täsmäampumatarvikkeilla on laservalaisuun hakeutuminen tai ampumatarvikkeen omiin sensoreihin perustuva hakeutuminen. Laservalaisuun hakeutuminen aiheuttaa valaisevalle tulenjohtajalle paljastumisriskin, koska valaisua on suoritettava useiden sekuntien ajan. Omilla sensoreilla hakeutuvat ammukset eivät muodosta tällaista riskiä, tai riski on ainakin pienempi. -
dc.format.extent 25 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.subject operatiivinen tulenkäyttö -
dc.title Operatiivisen tulenkäytön ampumatarvikkeet -
dc.subject.ysa ampumatarvikkeet -
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201211069621 -
dc.identifier.kurssi 96. kadettikurssi -
dc.subject.koulutushaara muu -
dc.subject.opintosuunta Maasotalinja -
dc.subject.oppiaine Sotatekniikka -
dc.type.mpkktaso Sotatieteiden kandidaattiopiskelijan tutkielma -
dc.type.okmtaso Muu -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -
dc.subject.puho kuorma-ammukset -
dc.subject.puho hakeutuvat ammukset -
dc.subject.puho hakeutuvat tytärkranaatit -
dc.subject.puho erikoisammukset -

Näytä suppeat kuvailutiedot