Julkaisuarkisto

Lentoharjoituksen suunnittelu : taktinen lentotoiminta

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Taktiikan laitos -
dc.contributor.author Viitanen, Eero
dc.date.accessioned 2012-11-06T06:50:46Z
dc.date.available 2012-11-06T06:50:46Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/85093
dc.description.abstract Ilmavoimien lentokoulutus on pitkäkestoinen ja nousujohteinen prosessi. Lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ilmavoimille ammattitaitoisia lentoupseereita. Lentoharjoitukset ovat tärkeä osa ilmavoimien lentäjien koulutusta. Ne harjaannuttavat ohjaajia toimimaan koulutuksensa mukaisesti normaalista poikkeavassa toimintaympäristössä ja olosuhteissa. Lentoharjoituksen toteutus vaatii huolellista suunnittelua ja organisointia. Tässä tutkielmassa käsitellään lentoharjoituksen suunnittelua projektiupseerin näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan taktista lentotoimintaa yleisellä tasolla sekä taktisen lentokoulutuksen erityispiirteitä lentoharjoituksen suunnitteluun liittyen. Tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä kirjallisuustutkimusta ja se on toteutettu teoreettisena tutkimuksena. Lähdeaineistona on käytetty tutkimuksen teoriasta julkaistuja teoksia, eri lentoharjoituksista julkaistuja käskyjä ja asiakirjoja sekä HW-lentokoulutusohjelmia. Lisäksi tutkimusta on täydennetty yhdellä asiantuntijahaastattelulla, jonka pohjalta tutkimuskysymyksiin on etsitty vastauksia. Tutkielman johtopäätöksistä syntyy näkemys siitä, mitä lentoharjoituksen suunnittelussa on otettava huomioon, ja mitä tehtäviä projektiupseerilla on lentoharjoituksen suunnitteluun liittyen. Lentoharjoituksen suunnittelussa on huomioitava paljon eri tekijöitä, kuten harjoituksen tavoitteen asettelu, henkilöstön, kaluston ja huollon organisointi ja johtaminen sekä tarvittavat tukeutumispalvelut. Projektiupseerin tehtäviin kuuluu harjoituksen suunnittelu harjoituksen johtajan ohjeiden mukaan. Projektiupseerin tulee suunnittelussa huolehtia esimerkiksi eri toimialojen yhteistoiminnan organisoinnista ja tukeutumispalveluiden järjestämisestä harjoitustukikohdassa. -
dc.format.extent 22 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.subject lentoharjoitus -
dc.subject taktinen lentotoiminta -
dc.title Lentoharjoituksen suunnittelu : taktinen lentotoiminta -
dc.subject.ysa suunnittelu -
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201211069617 -
dc.identifier.kurssi 96. kadettikurssi -
dc.subject.koulutushaara Ohjaajaopintosuunta -
dc.subject.opintosuunta Ilmasotalinja -
dc.subject.oppiaine Operaatiotaito ja taktiikka -
dc.type.mpkktaso Sotatieteiden kandidaattiopiskelijan tutkielma -
dc.type.okmtaso Muu -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -
dc.subject.puho lentotoiminta -

Näytä suppeat kuvailutiedot