Julkaisuarkisto

Naisten toimintakykyyn vaikuttavat tekijät vapaaehtoisen asepalveluksen aikana

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos -
dc.contributor.author Viinikainen, Ville
dc.date.accessioned 2012-11-06T06:36:00Z
dc.date.available 2012-11-06T06:36:00Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/85090
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli saavuttaa havaintoja tärkeimmistä tekijöistä, jotka muokkaavat naisten toimintakykyä asepalveluksen aikana. Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita tärkeimmistä kehittämistarpeista toimintakyvyn ylläpidon näkökulmasta ja miten kouluttaja voi vaikuttaa vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten toimintakyvyn muokkautumiseen. Tuloksena lisäksi saavutetaan kehittämis- ja jatkotutkimusesityksiä. Tähän kvalitatiiviseen tutkimukseen kuului myös lomakehaastattelu. Aineistonkeruu suoritettiin lomakehaastatteluna sähköpostin välityksellä ja siihen osallistui yhteensä 11 reserviupseeri- tai aliupseerikurssin suorittanutta naisjohtajaa. Tutkimusaineistona on käytetty lomakehaastattelujen kautta tuotettua aineistoa. Tutkimuksessa ilmeni, että vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten toimintakykyä muokkasivat muun muassa liikuntakoulutuksen nousujohteisuus, vastaanotettu palaute, ryhmähengen muodostuminen ja kotona saatu kasvatus. Varsinkin palveluksen alussa kouluttajan rooli toimintakyvyn muokkaajana on tärkeä myöhemmän palveluksen onnistumisen kannalta. Kouluttajan tärkeimpinä ominaisuuksina naisten toimintakyvyn muokkaantumiselle ovat esimerkillisyys ja yksilöiden tasa-arvoinen kohtelu. -
dc.format.extent 28 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.subject kouluttajan rooli -
dc.title Naisten toimintakykyyn vaikuttavat tekijät vapaaehtoisen asepalveluksen aikana -
dc.subject.ysa toimintakyky -
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201211069616 -
dc.identifier.kurssi 96. kadettikurssi -
dc.subject.koulutushaara Huolto-opintosuunta -
dc.subject.oppiaine Sotilaspedagogiikka -
dc.type.mpkktaso Sotatieteiden kandidaattiopiskelijan tutkielma -
dc.type.okmtaso Muu -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -
dc.subject.puho naisten vapaaehtoinen asepalvelus -

Näytä suppeat kuvailutiedot