Julkaisuarkisto

Nykyaikaisten tilapäisvälineiden käyttö tiedustelijan naamioinnissa

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Sotatekniikan laitos -
dc.contributor.author Saarelainen, Aku
dc.date.accessioned 2012-11-05T12:46:20Z
dc.date.available 2012-11-05T12:46:20Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/85078
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan jääkäriprikaatin jääkäripataljoonan esikuntakomppanian tiedustelujoukkueen tiedusteluryhmien toimintaa, joka liittyy jääkäripataljoonan puolustustaisteluun sodan ajan toimintaympäristössä. Tiedusteluryhmien toiminnasta tarkastellaan 1–3 tiedustelijan vahvuisten partioiden suorittamaa tähystystiedustelua. Joukon omalla kalustolla ei kaikissa tilanteissa kyetä toteuttamaan tähystystehtävän vaatimaa naamiointia, jolloin naamioinnin parantamiseksi voidaan käyttää joko kaupallista tai itse valmistettua tilapäisvälinettä. Nykyaikaisella taistelukentällä toimiva vastustaja käyttää tähystyksensä tukena apuvälineitä, kuten valonvahvistinta, joten naamioinnin on toimittava myös valonvahvistimella tähystettäessä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään tiedustelijan naamiointiin käytettävien tilapäisvälineiden naamiointikykyä valonvahvistimella suoritettua tähystystä vastaan. Joukon tarvetta tilapäisvälineille tarkasteltaessa on käytetty aineistona pääsääntöisesti kotimaisia oppaita ja ohjesääntöjä. Kotimaisten oppaiden mukaista toimintaa on verrattu myös ulkomaisiin oppaisiin. Aineistona naamioinnin teoriaa käsittelevään osioon on käytetty suomalaista ja ulkomaista sotatekniikan alan kirjallisuutta. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia tilapäisvälineitä: kahta kaupallista ja yhtä omavalmisteista naamiopukua, kahta naamiointimaalia sekä kahta naamiointiteippiä. Tilapäisvälineiden naamiointiominaisuuksien vertailu perustuu helmikuussa 2012 Hämeenlinnassa Puolustusvoimien Länsi-Suomen Huoltorykmentin Talousvarikolla suoritettuihin mittauksiin. Tutkimuksessa tutkituista tilapäisvälineistä vain omavalmisteinen naamiopuku tarjosi kattavan suojan valonvahvistimella toteutettua tähystystä vastaan. Kaupallisten naamiopukujen tarjoama naamiointi oli puutteellinen, kuten myös molempien naamiointiin tarkoitettujen aerosolimaalien. Toinen tarkastelluista naamioteipeistä kykeni osittaiseen naamiointiin, mutta toisella naamiointi jäi puutteelliseksi. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka sopivia varusteita tiedustelijoiden naamioinnin parantamiseen on saatavilla, ei varusteen näkyvän valon naamiointiominaisuudet ole tae naamioinnin toiminnasta valonvahvistimella toteutettua tähystystä vastaan. Tutkituista kaupallisista välineistä yksikään ei yltänyt kattavaan naamiointiin, mutta silti ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että markkinoilla on saatavilla myös käyttäjänsä hyvin naamioivia tilapäisvälineitä. -
dc.format.extent 30 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.subject tilapäisväline -
dc.title Nykyaikaisten tilapäisvälineiden käyttö tiedustelijan naamioinnissa -
dc.subject.ysa naamiointi -
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201211059608 -
dc.identifier.kurssi 96. kadettikurssi -
dc.subject.opintosuunta Maasotalinja -
dc.subject.oppiaine Sotatekniikka -
dc.type.mpkktaso Sotatieteiden kandidaattiopiskelijan tutkielma -
dc.type.okmtaso Muu -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -
dc.subject.puho häivetekniikka -
dc.subject.puho naamioituminen -
dc.subject.puho tiedustelu -
dc.subject.puho valonvahvistimet -

Näytä suppeat kuvailutiedot