Burden of Influenza in Children

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Institute of Clinical Medicine: Pediatrics
dc.contributor.author Silvennoinen, Heli
dc.date.accessioned 2012-11-02T09:38:38Z
dc.date.available 2012-11-02T09:38:38Z
dc.date.issued 2012-11-23
dc.identifier ISBN 978-951-29-5210-6 -
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/85067
dc.description.abstract Background: Most children with influenza are treated as outpatients but, especially among young children, influenza-attributable illnesses often result in hospitalization. However, relatively scarce data exist on the clinical picture and the full disease burden of pediatric influenza. Prompt diagnosis of influenza could enable the institution of antiviral therapy and adequate cohorting of patients. Data are needed to help clinicians correctly suspect influenza at the time of hospital admission. Aims and methods: We conducted a prospective 2-year cohort study of respiratory infections in children aged ≤13 years to determine the incidence of influenza in outpatient children and to assess the clinical presentation of influenza in various age groups seen in primary care. We also determined the rates of different complications attributable to influenza and the absenteeism of the children and their parents due to the child’s influenza infection. We then conducted a further 16-year retrospective study of children ≤16 years of age, hospitalized with virologically confirmed influenza. We estimated the population-based rates of hospitalizations and determined the primary admission diagnoses of the hospitalized children in different age groups. Results: The average annual rate of influenza was highest (179 / 1000) among children <3 years old. In this age group, acute otitis media was diagnosed as a complication of influenza in 40% of children. High fever was the most prominent sign of influenza, and 20% of children <3 years of age had a fever ≥40oC. Most children had rhinitis already during the first days of the illness. The average annual incidence of influenzarelated hospitalization was highest (276 / 100,000) among infants <6 months of age, of whom 52% were primarily admitted due to sepsis-like illnesses. Respiratory symptoms accounted for 38% of the hospitalizations. Conclusions: Influenza causes a substantial burden of illness on outpatient children and their families. The clinical presentation of influenza is most severe in children <3 years of age. The high incidence of influenza-associated hospitalizations among infants aged <6 months calls for more effective ways to prevent influenza in this age group. The clinical manifestations of influenza vary widely in different age groups of children at the time of hospital admission. Awareness of this phenomenon is important for the early recognition of the illness and the potential initiation of effective antiviral treatment of these patients. -
dc.description.abstract Influenssan lapsille aiheuttama tautitaakka Tausta: Vaikka suurin osa influenssaa sairastavista lapsista hoidetaan avohoidossa, erityisesti pikkulapset joutuvat influenssan vuoksi usein sairaalahoitoon. Influenssan kliinisestä kuvasta ja kokonaistautitaakasta lapsipotilailla on kuitenkin olemassa suhteellisen vähän tutkimustietoa. Influenssan nopea tunnistaminen mahdollistaisi niin viruslääkehoidon aloittamisen ajoissa kuin sairaalapotilaiden oikeanlaisen sijoittelun. Influenssan varhaisesta oirekuvasta sairaalahoitoa tarvitsevilla lapsilla tarvitaan lisää tutkimustietoa. Tavoitteet ja menetelmät: Selvitimme kaksivuotisessa seurantatutkimuksessa ≤13-vuotiaiden lasten sairastuvuutta influenssaan sekä influenssan kliinistä taudinkuvaa eri-ikäisillä avohoidossa hoidettavilla lapsilla. Tutkimme myös influenssan aiheuttamien komplikaatioiden sekä taudista aiheutuvien lasten ja heidän vanhempiensa poissaolojen esiintyvyyttä. Retrospektiivisen, väestöpohjaisen tutkimuksen avulla selvitimme ≤16-vuotiaiden lasten influenssasta johtuvia sairaalahoitoja 16 vuoden seurantajakson aikana. Selvitimme niin influenssaan liittyvien sairaalahoitojen esiintyvyyttä kuin influenssan oirekuvaa sairaalaan tulovaiheessa eri ikäryhmissä. Tulokset: Influenssan ilmaantuvuus oli suurinta (179/1000 lasta) alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Akuutti välikorvatulehdus todettiin tässä ikäryhmässä noin 40 %:lla influenssaan sairastuneista lapsista. Korkea kuume oli influenssan tyypillisin oire, ja 20 %:lla alle 3-vuotiaista lapsista kuumetta oli ≥40˚C. Suurimmalla osalla lapsista esiintyi nuhaa jo taudin ensipäivistä alkaen. Influenssan aiheuttamien sairaalahoitojen ilmaantuvuus oli suurinta alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla, joista 52 %:lla pääasiallinen sairaalaan joutumisen syy oli sepsisepäily. Hengitystieoireet olivat tärkein sairaalahoidon syy 38 %:lla influenssaan sairastuneista lapsista. Päätelmät: Influenssa aiheuttaa lapsille ja heidän perheilleen merkittävän tautitaakan. Influenssan kliininen kuva on vakavin alle 3-vuotiailla lapsilla. Koska influenssan aiheuttamat sairaalahoidot ovat yleisimpiä alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla, influenssan ehkäisyyn tarvittaisiin tehokkaampia keinoja nimenomaan tässä ikäryhmässä. Influenssan oirekuvassa esiintyy suurta vaihtelua eri ikäryhmissä sairaalaan tulovaiheessa. Tämän huomioon ottaminen on tärkeää influenssan nopeaksi tunnistamiseksi ja mahdollisen viruslääkehoidon aloittamiseksi ajoissa. -
dc.language.iso en -
dc.publisher Annales Universitatis Turkuensis D 1044 -
dc.title Burden of Influenza in Children -
dc.type.ontasot Doctoral thesis (article-based)
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-29-5210-6

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot