Förteckning över den 16/7 1945 ikraftvarande och i författningssamlingen publicerade stadganden rörande folkförsörjningen

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Förteckning över den 16/7 1945 ikraftvarande och i författningssamlingen publicerade stadganden rörande folkförsörjningen

Kansanhuoltoministeriö (1945)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2011-pp00001189

Koko teos

Tarkat sivukuvat

Viite kuuluu kokoelmiin: