Yrkesförteckning, enligt vilken utdelningen av de köpkort, vilka träda i kraft den 1 april 1942, bör verkställas

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Yrkesförteckning, enligt vilken utdelningen av de köpkort, vilka träda i kraft den 1 april 1942, bör verkställas

Kansanhuoltoministeriö (1942)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2011-pp00000750

Koko teos

Tarkat sivukuvat

Viite kuuluu kokoelmiin: