Yrkesgruppering, enligt vilken utdelningen av de köpkort, vilka träda i kraft den 1 oktober 1941, bör verkställas

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Yrkesgruppering, enligt vilken utdelningen av de köpkort, vilka träda i kraft den 1 oktober 1941, bör verkställas

Kansanhuoltoministeriö (1941)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2011-pp00000390

Koko teos

Tarkat sivukuvat

Viite kuuluu kokoelmiin: