Julkaisuarkisto

Opinto-opas 2012 : sotatieteiden kandidaatin tutkinto : 99./82. kadettikurssi

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Opintoasiainosasto -
dc.contributor.editor Korpiaho, Sanni
dc.date.accessioned 2012-09-07T11:13:46Z
dc.date.available 2012-09-07T11:13:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-25-2368-9 -
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/78727
dc.description.abstract Tämä opinto-opas on suunnattu Maanpuolustuskorkeakoulussa 99./82. kadettikurssin opiskelijoille. Oppaassa kuvataan kaikki sotatieteiden kandidaatintutkintoon (SKtutkinto) kuuluvat opinnot, jotka kestävät kolme vuotta. Oppaan ensimmäisessä luvussa kuvataan sotatieteiden kandidaattitutkinnon opetussuunnitelma, jossa käydään läpi opintojen eri vaiheet ja opintoihin liittyvät valinnat sekä opiskelijoiden erilaiset opintopolut. Opintopoluissa kuvataan kaikille opiskelijoille yhteiset ja pakolliset opinnot, puolustushaaroittain ja opintosuunnittain eriytyvät opinnot sekä vapaavalintaiset opinnot. Toiseen lukuun on koottu SK-tutkintoon sisältyvien opintojaksojen kuvaukset, joissa esitellään yleisellä tasolla ja lyhyesti opintojen sisältö, opetusmenetelmät ja suoritustavat, kirjallisuus ja arviointi. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät opintojaksojen pedagogisista käsikirjoituksista. Jotta saat kokonaisvaltaisen kuvan tulevista kolmen vuoden opinnoista, tutustu myös sotilasammatillisten opintojen opetussuunnitelmiin, koska nämä opinnot ovat osa upseerin virkaan vaadittavien opintojen kokonaisuutta. Sotilasammatillisista opinnoista saat lisätietoja puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluilta. Lue tämän oppaan rinnalla myös opinto-oppaan yleistä osaa, sillä nämä kaksi opasta muodostavat yhdessä tiiviin tietopaketin. Mikäli opintoihin liittyen herää kysymyksiä, käänny kurssinjohtajan, SK-koulutussuunnittelijan tai ainelaitoksien opettajien puoleen. fi
dc.format.extent 117 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.relation.isformatof 978-951-25-2367-2 -
dc.title Opinto-opas 2012 : sotatieteiden kandidaatin tutkinto : 99./82. kadettikurssi -
dc.subject.ysa opinto-oppaat -
dc.subject.ysa kadetit -
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-25-2368-9 -
dc.subject.oppiaine Muu -
dc.type.okmtaso D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -
dc.subject.puho upseerikoulutus -
  • Julkaisut [240]
    Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuja

Näytä suppeat kuvailutiedot