Religion på den österbottniska landsbygden

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Häger, Andreas
dc.date.accessioned 2012-06-06T12:20:44Z
dc.date.available 2012-06-06T12:20:44Z
dc.date.issued 2012-06-06
dc.identifier URN:NBN:fi-fe201206065792 -
dc.identifier.citation Andersson, Kjell & Nora Brandt, 2012: En bondepraktika för det senmoderna. Texter tillägnade Erland Eklund. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 53-59 -
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/77160
dc.description Artikel i festskrift. -
dc.description.abstract Det finns många samband mellan religion och plats: heliga platser, pilgrimsleder, geografiska områden definierade på basen av en viss religiös tradition, osv. Artikeln diskuterar kort olika aspekter av samband mellan religion och plats, samt tar närmare upp två österbottniska exempel på detta samband: Larsmo och laestadianerna, samt det evangeliska Jeppo. För Larsmos del konstateras att laestadianismen och laestadianernas närvaro påverkar det dagliga livet på orten på olika sätt; religionen har betydelse för platsen. För Jeppos del är det snarare så att platsen har betydelse för religionen, att Jeppo har en viss symbolisk betydelse för den evangeliska rörelsen. -
dc.format Pdf -
dc.language.iso sv -
dc.publisher Åbo Akademis förlag -
dc.subject Österbotten -
dc.subject laestadianism -
dc.subject väckelserörelser -
dc.subject plats -
dc.subject religion -
dc.title Religion på den österbottniska landsbygden -
dc.type Text -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot