Julkaisuarkisto

Puolustusvoimien projektiohje

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Sotatekniikan laitos -
dc.contributor.author Kosola, Jyri
dc.date.accessioned 2012-05-29T12:40:05Z
dc.date.available 2012-05-29T12:40:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-25-2327-6 -
dc.identifier.issn 2242-7651 -
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/77077
dc.description.abstract Puolustusvoimiin laadittiin yhteinen projektiohjeistus vuonna 1997 kokoamalla 1990- luvun parhaat projektikäytännöt yksiin kansiin. Projektiohje yhtenäisti toimintatavat määrittämällä yhteiset käsitteet ja kuvaamalla suositeltavat menettelyt projektien suunnittelemiseen, käynnistämiseen, ohjaamiseen, johtamiseen ja päättämiseen. Puolustusvoimien hanketoiminnan ohjeistuksen valmistumisen jälkeen projektiohjetta päivitettiin 2000-luvun alussa täydentämällä ja tarkentamalla joitakin yksityiskohtia. Puolustusvoimien suorituskyvyn elinjaksonhallinnan normiohjauksen ja sitä tukevien oppi- ja ohjekirjojen valmistumisen myötä myös puolustusvoimien projektiohjeeseen kohdistui edellistä päivityskierrosta suurempia tarkistuspaineita. Tämän kokonaan uudistetun projektiohjeen laatimisen tavoitteena oli 1) saattaa puolustusvoimien projektitoiminta yhteensopivaksi kansainvälisen standardin ISO-21500 Guidance on project management kanssa, 2) yksinkertaistaa projektin käynnistämiseen johtavaa prosessia, 3) selkeyttää 15 vuotta vanhan ohjeen rakennetta ja 4) karsia vuosien saatossa tarpeettomaksi koettuja kohtia ja täydentää tarpeellisiksi todettuja ohjeistusta vaativia asioita. Tähän uuteen ohjeessa on huomioitu ISO-21500-standardin lisäksi eri tahojen parhaita käytäntöjä, kuten ISO-15288-standardiin pohjautuva puolustusvoimien suorituskyvyn elinjakson hallinnan toimintajärjestelmä ja amerikkalainen projektinhallinnan ANSI-standardi The PMBOK® Guide - 5th Edition. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolustusvoimien projektitoiminta noudattaa ISO-21500-standardissa kuvattuja menettelyitä ja että puolustusvoimien kokonaistoimintajärjestelmä kattaa kaikki ISO-standardin kuvaamat alueet. Näistä osa on kuvattu vaatimustenhallinnan, suorituskyvyn elinjaksonhallinnan ja hankintatoiminnan ohjeistuksessa. Halusin tehdä puolustusvoimien projektiohjeesta niin lyhyen ja yksinkertaisen, että jokaisen projekteja suunnittelevan, ohjaavan ja johtavan henkilön voi edellyttää sen lukevan. Arvokasta tukea tämän ohjeen laatimiseen ovat antaneet erityisesti DI Jouko Vaskimo, DI Timo Kainulainen, DI Aleksi Päiväläinen ja Ins Sakari Oksa. fi
dc.format.extent 79 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Maanpuolustuskorkeakoulu -
dc.relation.isformatof 978-951-25-2236-9 -
dc.relation.ispartof Julkaisusarja 5. No 11 -
dc.title Puolustusvoimien projektiohje -
dc.subject.ysa projektit -
dc.subject.ysa projektinhallinta -
dc.subject.ysa projektijohtaminen -
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-25-2327-6 -
dc.subject.oppiaine Sotatekniikka -
dc.type.okmtaso D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja -
dc.rights.suojaustaso Julkinen -
  • Julkaisut [240]
    Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuja

Näytä suppeat kuvailutiedot