Julkaisuarkisto

Verenkiertoelimistön kuormittuminen aluspalveluksessa

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Koulutustaidon laitos en
dc.contributor.author Hytönen, Hannu -
dc.date.accessioned 2011-12-05T10:48:56Z -
dc.date.available 2012-02-09T22:01:13Z -
dc.date.issued 2007-03 -
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/74333
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aluspalvelun kuormittavuus verenkiertoelimistölle. Samalla suoritetaan aluspalvelutyön havainnointia ja kuvataan tarkemmin aluksilla suoritettavien työtehtävien sisältöjä. Tarkastelussa ovat ohjailijan, tähystäjän ja ruorimiehen tehtävät. Tutkimuksen teoriaosiossa haetaan yhtymäkohdat yleisen työelämän ja sotilaan toimintakykykäsitysten välille. Tarkastelussa keskitytään työn fyysiseen kuormittavuuteen, työympäristön ja yksilön toimintakykykäsitysten kautta. Tutkimusaineisto on kerätty kesällä 2006, kahdessa osassa, kolmen vuorokauden aikana Miinalaiva Hämeenmaalla. Koehenkilöinä ovat olleet Merisotakoulun kadetit, jotka suorittivat 60 analysoitua työvuoroa. Tutkimuksen tuloksena on, että varsinaisten työtehtävien osuus verenkiertoelimistön kuormittumisessa on vähäistä. Tutkimusjakson aikana koehenkilöillä ei ollut operatii-visia velvoitteita, eikä merenkäynti haitannut toimintaa. Jatkotutkimukset tulee suun-nata toimintakyvyn ylläpitoon, sen kaikilla osasektoreilla. -
dc.format.extent 91 en
dc.language.iso fi en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kielletty. en
dc.subject RPE en
dc.title Verenkiertoelimistön kuormittuminen aluspalveluksessa en
dc.subject.ysa toimintakyky en
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus en
dc.subject.ysa verenkiertoelimet en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201112055994 en
dc.identifier.kurssi Kadettikurssi 90 en
dc.subject.opintosuunta merisotalinja en
dc.subject.oppiaine sotilaspedagogiikka en
dc.type.mpkktaso sotatieteiden maisteriopiskelijan pro gradu en
dc.type.okmtaso G1 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö en
dc.rights.suojaustaso Julkinen en

Näytä suppeat kuvailutiedot