• Critical infrastructure protection against cyber threats 

   Sotatekniikan laitos; Vankka, Jouko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2014)
   A postgraduate seminar series with a title Critical Infrastructure Protection against Cyber Threats held at the Department of Military Technology of the National Defence University in the fall of 2013 and 2014. This book ...
  • Cyber warfare 

   Sotatekniikan laitos; Vankka, Jouko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013)
   A postgraduate seminar series with a title Cyber Warfare held at the Department of Military Technology of the National Defence University in the fall of 2012. This book is a collection of some of talks that were presented ...
  • Digitaalinen taistelukenttä : informaatioajan sotakoneen tekniikka 

   Kosola, Jyri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013)
   Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan sotakoneen tekniikka on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää nykyaikaisen digitaalielektroniikkaan perustuvan sotakoneen toimintaa ja rakennetta. Digitaalinen ...
  • Enhancing the development of military capabilities by a systems approach 

   Anteroinen, Jukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013)
   The political environment of security and defence has changed radically in the Western industrialised world since the Cold War. As a response to these changes, since the beginning of the twenty-first century, most Western ...
  • Improving the performance of a dismounted Future Force Warrior by means of C4I2SR 

   Saarelainen, Tapio (Maanpuolustuskorkeakoulu, 17.05.2013)
   This thesis comprises seven peer-reviewed articles and examines systems and applications suitable for increasing Future Force Warrior performance, minimizing collateral damage, improving situational awareness and Common ...
  • Introduction of the T-10 static line parachuting capability to the NH90 helicopter 

   Siiropää, Ville (National Defence University, 2013)
   The purpose of this study was to investigate the suitability of the Finnish Defence Forces’ NH90 helicopter for parachuting operations with the T-10 static line parachute system. The work was based on the Army Command’s ...
  • Puolustusvoimien projektiohje 

   Kosola, Jyri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2012)
   Puolustusvoimiin laadittiin yhteinen projektiohjeistus vuonna 1997 kokoamalla 1990- luvun parhaat projektikäytännöt yksiin kansiin. Projektiohje yhtenäisti toimintatavat määrittämällä yhteiset käsitteet ja kuvaamalla ...
  • Situational awareness concept in a multinational collaboration environment : challenges in the information sharing framework 

   Koskinen-Kannisto, Anne (Maanpuolustuskorkeakoulu, 20.04.2013)
   Technological capabilities are built to support different types of collaboration, and this gives the justification to widely observe, how activity environments are influenced by technology. Technology as an enabler can be ...
  • Situational awareness for critical infrastructure protection 

   Sotatekniikan laitos; Vankka, Jouko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015)
   Postgraduate seminar series with a title Situational Awareness for Critical Infrastructure Protection held at the Department of Military Technology of the National Defence University in 2015. This book is a collection ...
  • Teknologisen kehityksen vaikutuksia sodankäyntiin 2015-2025 

   Kosola, Jyri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2011)
   Tämä julkaisu on kokonaistarkastelu sotateknologian kehityksen yleistasoisista vaikutuksista sodankäyntiin. Se perustuu suomalaisiin ja ulkomaisiin arvioihin tekniikan yleisestä kehityksestä tarkasteltuna sodankäynnin ...
  • Teollisen yhteistyön vaikuttavuus : 2010-2012 -tutkimus 

   Anteroinen, Jukka; Lehtonen, Juha-Matti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2017)
   Teollisen yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on Suomen puolustusvälineteollisuuden täysipainoinen osallistuminen hankittavan tuotteen osavalmistukseen, kokoonpanoon ja testaukseen. Samalla on kiinnitettävä erityistä ...
  • Vaatimustenhallinnan opas 

   Kosola, Jyri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013)

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi