• Filosofian ajankohtaisuus 

      Niiniluoto, Ilkka (Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 2004)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus