Pora- ja puristuspaalujen kuormansiirtorakenteet

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Rakennustekniikan koulutusohjelma, ympäristörakentamisen suuntautumisvaihtoehto fi
dc.contributor.author Lehmusvirta, Olli
dc.date.accessioned 2007-08-09T08:36:14Z
dc.date.available 2007-08-09T08:36:14Z
dc.date.issued 2006-04-18
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:stadia-4915
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/7264
dc.description.abstract Tämä insinöörityö tehtiin Lemcon Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää pora- ja puristuspaalujen yhteydessä käytettävien kuormansiirtorakenteiden toimivuutta ja ympäristövaikutuksia. Selvitystä tehtiin vertailemalla kahdessa eri tavalla toteutetussa kohteessa käytettyjä rakenneratkaisuja. Työn teoriaosaan kerättiin tarvittavat perustiedot porapaalutuksesta ja puristuspaalutuksesta. Molempien paalutusmenetelmien toteutustapoja ja käytettävää kalustoa selvitettiin yleisellä tasolla. Lisäksi tutkittiin yleisimmin käytettyjä kuormansiirtorakenteita, joiden toiminnasta laadittiin kuvaukset. Työssä ei otettu kantaa kuormansiirtorakenteiden mitoitukseen. Tutkimusosassa selvitettiin erilaisten kuormansiirtorakenteiden käytön painumavaikutuksia kahden Turussa rakennetun kohteen työnaikaisten painumien mittausten vertailun avulla. Lisäksi analysoitiin Turun vanhan pääkirjaston suurten työnaikaisten painumien syitä ja syntymekanismeja. Analyysien tuloksena todettiin, että kantavan laatan ja porapaalutuksen yhdistelmän käyttö kuormansiirtorakenteena aiheuttaa herkästi suuriakin työnaikaisia painumia. Tämä johtuu pääasiassa painumista aiheuttavien työvaiheiden suuresta määrästä ennen kuin rakennus saadaan tuettua. Vaihtoehtoisten rakenteiden käyttöä tulisikin harkita etenkin, jos kunnostettavalle rakenteelle ei sallita painumista korjaustöiden aikana. Kantavan laatan käyttö kuormansiirtorakenteena voi kuitenkin olla taloudellisesti perusteltua etenkin, jos kohteen kellariin tehdään joka tapauksessa uusi lattia. fi
dc.format.extent 7603 Kb, 50 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fi
dc.publisher Helsinki Polytechnic Stadia en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject porapaalutus
dc.subject puristuspaalutus
dc.subject Bored pile
dc.subject Compressed pile
dc.subject Strengthen of foundations
dc.title Pora- ja puristuspaalujen kuormansiirtorakenteet fi
dc.title.alternative Load transmission structures of bored piles and compression piles en
dc.subject.ysa paalutus
dc.subject.ysa paalut
dc.subject.ysa kuormat
dc.subject.ysa perustukset
dc.type.dcmitype Text
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.relation.dscollection 10024/3965
dc.relation.filename stadia-4915.pdf

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot