• Tom Ylkänen in memoriam 

      Artman, Heikki (Vaasa : Suomen matkailututkimuksen seura, 2014)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus