Travel Europeana

Academiskt försök, til en physico-oeconomisk beskrifning öfwer Hwittis sokn, i Björneborgs län : ... under ... Pehr Adrian Gadds inseende, såsom et academiskt snille-prof utgifwit och förswaradt, den 26. Maji, 1759. Af Ephraim Carenius, satacundensis.

Doria

Academiskt försök, til en physico-oeconomisk beskrifning öfwer Hwittis sokn, i Björneborgs län : ... under ... Pehr Adrian Gadds inseende, såsom et academiskt snille-prof utgifwit och förswaradt, den 26. Maji, 1759. Af Ephraim Carenius, satacundensis.

Gadd, Pehr Adrian; Carenius, Ephraim (1759)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00002544

Näytä kaikki kuvailutiedot

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: