Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan säännöllisyydestä 

  Karppinen, Arttu (21.04.2017)
  Tässä työssä tutkitaan kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan olemassaoloa ja säännöllisyyttä. Erityisesti osoitetaan, että minimoiva funktio on Hölder-jatkuva ja sen gradientille parempi integroituvuus. Kaksi ...
 • Tieto- ja viestintäteknologia lukion tilastojen ja todennäköisyyden opetuksessa 

  Airta, Joel (18.04.2017)
  Lukion uudessa opetussuunnitelmassa (2015) lisätään matematiikan opetusta tietokoneilla ja ohjelmistoilla. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus tutkimuksista, joissa on hyödynnetty tietotekniikkaa ja ohjelmistoja lukion ...
 • Garbling Schemes and Applications 

  Nieminen, Noora (TUCS Dissertations No 219, 17.03.2017)
  The topic of this thesis is garbling schemes and their applications. A garbling scheme is a set of algorithms for realizing secure two-party computation. A party called a client possesses a private algorithm ...
 • Analysis of High-dimensional and Left-censored Data with Applications in Lipidomics and Genomics 

  Pesonen, Maiju (Annales Universitatis Turkuensis A I 548, 24.11.2016)
  Recently, there has been an occurrence of new kinds of high- throughput measurement techniques enabling biological research to focus on fundamental building blocks of living organisms such as genes, proteins, and lipids. ...
 • Rich Words and Balanced Words 

  Vesti, Jetro (TUCS Dissertations No 213, 23.09.2016)
  This thesis is mostly focused on palindromes. Palindromes have been studied extensively, in recent years, in the field of combinatorics on words.Our main focus is on rich words, also known as full words. These are words ...
 • Privileged Words and Sturmian Words 

  Peltomäki, Jarkko (TUCS Dissertations No 214, 19.08.2016)
  This dissertation has two almost unrelated themes: privileged words and Sturmian words. Privileged words are a new class of words introduced recently. A word is privileged if it is a complete first return to a shorter ...
 • Suhteelliseen ilmaantuvuuteen perustuvan kovarianssirakenteen bayesiläinen MCMC-estimointi valikoituneessa perheaineistossa 

  Rantanen, Matti (21.06.2016)
  Tässä tutkielmassa rintasyövän ja ruoansulatuselinten syöpien perheittäistä kertymistä ja perimäosuutta estimoitiin lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden suomalaisten perheaineistoissa. Perheet poimittiin siten, että ...
 • Sanojen jaksot ja reunattomat tekijät. Ehrenfeuchtin—Silbergerin ongelma 

  Vänttinen, Kari (20.06.2016)
  Ehrenfeuchtin–Silbergerin ongelma kysyy, kuinka pitkä sana voi olla sen pisimpien reunattomien tekijöiden pituuden suhteen, ennen kuin sillä on sen lyhimmän jakson pituinen reunaton tekijä. Ongelman ratkaisu on sanan ...
 • Catalanin yhtälön ratkaisut pienillä, parittomilla alkulukupotensseilla 

  Palojärvi, Neea (15.06.2016)
  Catalanin konjektuurin mukaan Diofantoksen yhtälön xp-yq=1, missä p,q ≥2, ainoat nollasta eroavat ratkaisut ovat (x,y,p,q)=(±3,2,2,3). Yhtälöä xp-yq=1 kutsutaan Catalanin yhtälöksi. Konjektuuri on yritetty todistaa oikeaksi ...
 • Markov Random Fields in Cancer Mutation Dependencies 

  Lindberg, Oscar (10.06.2016)
  Even though a large amount of evidence would suggest that PP2A serine/threonine protein phosphatase acts as a tumour suppressor the genomics data to support this claim is limited. We fit a sparse binary Markov random field ...
 • A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters 

  Ramezanian, Sara (06.06.2016)
  This thesis focuses on the private membership test (PMT) problem and presents three single server protocols to resolve this problem. In the presented solutions, a client can perform an inclusion test for some record x in ...
 • Aritmeettinen ja formaalisti esitetty lukujono lukion matematiikassa 

  Hämäläinen, Pauliina (23.02.2016)
  Tämä tutkielma liittyy Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen projektiin. Projektin tarkoituksena on tuottaa sähköinen matematiikanoppikirja uuden opetussuunnitelman 2015 ...
 • Hierarchy and Expansiveness in Two-Dimensional Subshifts of Finite Type 

  Zinoviadis, Charalampos (Turku Center for Computer Science, 11.03.2016)
  Subshifts are sets of configurations over an infinite grid defined by a set of forbidden patterns. In this thesis, we study two-dimensional subshifts offinite type (2D SFTs), where the underlying grid is Z2 and the ...
 • Konttilaivaston reittioptimoinnista 

  Ahola, Jaakko (30.11.2015)
  Työssä kerrotaan laajasti konttilaivaukseen liittyvästä taustasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joista tärkeimpiin kuuluvat muun muassa laivojen eri reititystopologiat, linjalaivaajien suunnittelutasot ja kysynnän ...
 • Defining Contexts in Context-Free Grammars 

  Barash, Mikhail (TUCS Dissertations No 204, 25.09.2015)
  This thesis introduces an extension of Chomsky’s context-free grammars equipped with operators for referring to left and right contexts of strings.The new model is called grammar with contexts. The semantics of ...
 • Shirshovin lause PI-algebroissa 

  Huikuri, Mikko (26.08.2015)
  Tässä työssä esitetään venäläisen matemaatikon A.I. Shirshovin teorioita ja tuloksia sanojen kombinatoriikasta. Lisäksi näytetään miten ne soveltuvat PI-algebrojen maailmaan. Shirshovin tuloksia tarkasteltaessa käsitellään ...
 • Automaattien synkronisaatiosta 

  Kopra, Johan (04 / 2015)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan eräitä synkronisoituviin automaatteihin liittyviä ongelmia. Pääpaino on Černýn konjektuurissa ja tienväritysongelmassa, joiden lisäksi käsitellään myös hybridikonjektuuria. Černýn ...
 • Structural and Computational Existence Results for Multidimensional Subshifts 

  Törmä, Ilkka (TUCS Dissertations No 200, 31.07.2015)
  Symbolic dynamics is a branch of mathematics that studies the structure of infinite sequences of symbols, or in the multidimensional case, infinite grids of symbols. Classes of such sequences and grids defined by collections ...
 • Hyperbolic Type Geometries in Subdomains 

  Glader, Markus (20.03.2015)
  This Licentiate thesis deals with hyperbolic type geometries in planar subdomains. It is known that hyperbolic type distance is always greater in a subdomain than in the original domain. In this work we obtain certain ...
 • Stability Analysis in Multicriteria Discrete Portfolio Optimization. 

  Korotkov, Vladimir (Annales Universitatis Turkuensis A I 507, 20.02.2015)
  Almost every problem of design, planning and management in the technical and organizational systems has several conflicting goals or interests. Nowadays, multicriteria decision models represent a rapidly developing area ...

Näytä lisää