Väestösuhteet vuonna 1929

Doria

Suomeksi • • På svenska • • In English